KOMPLEXNÝ MONITORING VOZIDIEL

NAŠE PRODUKTY

Z našich riešení si vyberie naozaj každý
Monitoring manipulačnej techniky

Priame úspory. Identifikácia nárazov a škôd. Bezpečnosť prevádzky. Vyťaženosť techniky. Identifikácia obsluhy. Lokalizácia v priestore. Optimalizácia kapacít.

Monitoring nákladných vozidiel

Ekonomika jazdy. Dispečerské riadenie. Plánovanie trás. Diéty. Predikcia AETR. Elektronická stazka výkonov. Bezpečnosť prepráv. Meranie a vyhodnocovanie PHM. Alarmy na rôzne udalosti.

Monitoring osobných automobilov

Elektronická kniha jázd. Firemné a súkromné jazdy. Vyúčtovanie vozidiel. Uplatnenie nadspotreby. Štýl jazdy vodiča. Manažment rozvozov a zásielok.

Monitoring pracovných strojov

Využitie techniky. Meranie otáčok. Analýza motohodín, kilometrov. Aktivita a práca nadstavieb. Manipulácia s palivom bez krádeží. Výdajný systém PHM. Identifikácia obsluhy.

Monitoring autobusov


Sledovanie rôznych stavových veličín. Identifikácia vodičov a stewardov. Kontrola PHM. Podmienky v interiéri a komfort prepravy. Činnosť dopravcov. Vyťaženosť liniek. Optimalizácia trás a objemu dopravy.

Monitoring komunálnej techniky

Pohyb a obsluha vozidiel. Meranie a hospodárenie s PHM. Sledovanie nadstavieb. Identifikácia kontajnerov. Plánovanie údržby. Evidencia o nakladaní s odpadom. Prehľad odpracovaných výkonov. Rozúčtovanie prác.

Monitoring koľajovej dopravy

Prevádzkové parametre lokomotív. Prehľad jazdných výkonov. Analýza využitia. Sledovanie polohy Meranie stavu paliva. Identifikácia tankovania, spotreby a úbytku on-line. Informácie o strojvodcoch.

Na aktuálnu tému:

Certifikované identifikačné zariadenia pre autoškoly

O našom systéme

S GX SOLUTIONS zvládnete svoju flotilu

KOMPLEXNOSŤ. V tomto sme doma. Schopnosť ponúknuť riešenia pre viaceré odvetvia a segmenty. Monitoring rôznych typov objektov a veľkostí flotíl. Desiatky možností od jedného dodávateľa. Komplexnosť služieb a šírka ponuky tvoria zásadnú konkurenčnú prednosť. Stačí si vybrať a spolupracovať.

VÝNIMOČNOSŤ. Štandardné aj špecifické oblasti monitorovania. Jednoduché a inšpirujúce možnosti. Automatizované riešenia s ohľadom na špecifiká v odvetví. Flexibilita, individuálne riešenia, orientácia na špecifické témy a osobný prístup dávajú systému zásadné rozdiely. Parametrizovateľný a integrovateľný systém dlhodobo chráni investíciu klienta.

ZÁZEMIE. Vlastný tím vývojárov, technikov, helpdeskárov. Kapacity v každom regióne. Kvalitné komponenty. Silný a dlhodobý vývoj softvéru. Znalosti posilňované tisíckami inštalácií a rôznymi nárokmi stoviek klientov. Špecifické know-how a roky skúseností nám vyniesli portfólio riešení medzi najširšie ponuky na trhu.

  • ZNÍŽENIE NÁKLADOV
  • PREHĽAD
  • ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI
  • NÁVRATNOSŤ SYSTÉMU

Referencie

Viac referencií tu

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/