Prehľad zaujímavých funkcií.
Potrebné. Obľúbené. Iné ako inde. 

image_555

Identifikačné GPS zariadenia pre autoškoly

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zaviedlo povinnú výbavu výcvikových áut, učební a trenažérov autoškôl. Povinnosť identifikačných zariadení upravuje vyhláška č. 45/2016 účinná od 1.1.2016, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách.

Patríme k najväčším poskytovateľom GPS riešení už 19 rokov a ihneď sme zareagovali na túto výzvu. Na základe registrácie a dôslednou prípravou celého riešenia podľa požiadaviek § 5 spomínaného zákona sme vyhoveli kritériám. Naše identifikačné zariadenia pre vozidlá, učebňu a trenažér prešli testom kompatibility so systémom JISCD, kde kľúčovou podmienkou boli technické nároky zariadení a systém poskytovania požadovaných dát.

MÁME CERTIFIKOVANÉ ZARIADENIA a podrobnosti nájdete na stránke autoskoly.gxsolutions.sk, ktorá sa osobitne venuje tejto téme. 

Poskytujeme tak klientom špecializované riešenie, ktoré:

  • spĺňa technické parametre a vyhovuje legislatíve
  • zveľadí úroveň činnosti autoškôl v súlade so zmenami zákona
  • je autonómne pre budúce potreby a požiadavky

Úloha identifikačných zariadení

  • identifikácia inštruktorov a žiakov pri jazdách a na hodinách teórie
  • záznam údajov o jazdách, trasách a časoch
  • vykazovanie jázd na autocvičisku
  • posielanie dát do JISCD v reálnom čase

Povinnosť autoškôl

  • Najneskôr do 30. novembra 2016 vybaviť vozidlá, učebňu a trenažér identifikačnými zariadeniami a preukázať okresnému úradu v sídle kraja pripravenosť technickej základne podľa zákona.
  • Zariadenia musia prejsť testom kompatibility s JISCD, mať certifikát od MDVaRR SR a musia byť typovo schválené podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z.z.

Objednávka zariadení

Informácie získate na čísle 02 – 20 91 06 23 alebo mailom na obchod@gxsolutions.eu Svoj nezáväzný záujem môžete registrovať cez kontaktný formulár. Naši obchodníci Vás budú čo najskôr kontaktovať.