GX ActiveSafety

O SYSTÉME GX ActiveSafety

GX ActiveSafety – systém aktívnej bezpečnosti pri práci – je doplnkovou funkciou monitoringu techniky a osôb. Využíva sa napríklad vo výrobných alebo skladových halách, na stavbách i ďalších prevádzkach, kde je potrebné zvýšiť bezpečnosť pracovníkov a pracovísk. Vďaka automatickej detekcii znížite riziko nehôd a incidentov na pracovisku. Kontrola vzájomnej interakcie medzi personálom a strojnou technikou výrazne zvyšuje ochranu zdravia a majetku pri práci.

PRÍKLADY POUŽITIA

PREVENCIA NEHÔD

Systém upozorní vodiča vozíka, že sa v jeho blízkosti pohybuje iný vozík a môže tak zabrániť kolíziám techniky.

DETEKCIA OSÔB

Systém automaticky upozorní vodiča, že sa v jeho blízkosti nachádza osoba. Upozornenie na blížiaci sa vozík dostane aj samotná osoba.

AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE

Ak sa vozík priblíži k bráne, ktorou chce prejsť, systém vyhodnotí jeho bezpečný prechod a otvorí bránu automaticky.

AUTOMATICKÉ SPOMALENIE

 

V systéme je možné definovať zóny s maximálnou povolenou rýchlosťou. Pri vjazde do zóny s obmedzenou rýchlosťou systém upozorní vozík alebo ho priamo automaticky spomalí.

BEZPEČNOSŤ NA STAVBÁCH

Systém je rovnako vhodný aj v stavebníctve pre aktívnu bezpečnosť stavebných strojov, kedy sa vďaka detekcii pohybu osoby v okolí stroja zvyšuje bezpečnosť na stavbe a znižuje riziko nehôd. Indikácia a upozornenie môže byť na strane osoby aj stroja.

HARDVÉROVÉ VYBAVENIE

Do vozidiel, manipulačnej techniky a pracovných strojov akéhokoľvek druhu a od rôznych výrobcov nainštalujeme detekčnú jednotku. Pre osoby máme pripravených niekoľko možností napr. praktické náramkové hodinky, ktoré majú zabudovaný detekčný čip, svetelnú i zvukovú notifikáciu.

VÝHODY SYSTÉMU AKTÍVNEJ BEZPEČNOSTI

ANTIKOLÍZNY VAROVNÝ SYSTÉM
 • kontrolný a prediktívny prvok bezpečnosti pri práci
 • zvýšenie bezpečnosti a kvality práce
 • výkonná, produktívna a disciplinovaná obsluha
 • plynulosť pracovného procesu
 • pokles nehôd, škôd a incidentov
 • osadenie techniky bez ohľadu na rok výroby, typ a výrobcu techniky
 • vlastný vývoj a technické zázemie
 • vlastný servisný a realizačný tím so zákazníckou podporou
 • prispôsobenie systému individuálnym potrebám
 • prepojenie systému s monitoringom techniky a osôb
 • vlastní zákaznická podpora GX Helpdesk

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/