Prehľad zaujímavých funkcií.
Potrebné. Obľúbené. Iné ako inde. 

image_555

Meranie spotreby PHM

GX má bohaté skúsenosti s riešeniami, ktoré pomáhajú majiteľom firiem precízne kontrolovať palivo. Moderné riešenia sú vhodné na akúkoľvek flotilu vozidiel a pracovných strojov (podľa rozsahu kontroly, typu nádrží, individuálnych požiadaviek...). Monitoring udržuje celkový prehľad manipulácie a hospodárenia s PHM. 

Meranie paliva priamo v nádrži

 • Realizuje sa precíznou metódou vyhodnocovania pomocou elektromagnetickej sondy, kde meria výšku hladiny paliva (viacnádržové vozidlá, rôzne typy a tvary, Ad Blue).
 • Prebieha aj v kombinácii s FMS pre získanie podrobnejších údajov, pre porovnanie údajov o PHM z palubného počítača s reálne nameranými dátami.

Kontrola PHM a spotreby

 • Precízne sledovanie spotreby. Osobitne na vozidlách, osobitne na príd. zariadeniach a zapnutých perifériách.
 • Dohľad nad PHM aj pri vypnutom motore.
 • Import dát (z tankovacích kariet, z využívaných IS...). Výpočty a reporty spĺňajú rôzne nároky zákazníkov.
 • Sledovanie stavu paliva v nádrži (aj s prepojením na CAN-BUS, FMS).
 • Záznam každého tankovania aj úbytku.
 • Vyhodnotenie štýlu jazdy s vplyvom na spotrebu.
 • Upozornenia na príp. odchýlky od normy (nastavenie normospotrieb) alebo povolenej hranice. Porovnanie stavu napr. v konkrétnych režimoch, pri jednotlivých vozidlách, vodičoch, zákazkách....
 • Stráženie a úspory PHM (podozrivé úbytky, krádeže).
 • Reporty on-line aj v historických záznamoch. Grafy, tabuľky, exporty. Zostavy aj na kľúč.
 • Porovnanie skutočných stavov a hodnôt s nezrovnalosťami, pochybnými a spornými číslami.
 • Systém spĺňa legislatívu – na základe záznamov si môžete uplatniť nadspotrebu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Zabezpečenie palivovej nádrže proti odčerpaniu PHM

Palivovú nádrž ochráni bezpečnostný uzáver, ktorý zabráni otvoreniu veka. Systém pri pokuse otvoriť ho, okamžite upozorní zodpovednú osobu alarmom. Pred fyzickým odčerpaním paliva chráni nádrž sitko.

ALARM do Truckov - ako sa nestať obživou zlodejov a neprichádzať o peniaze nájdete v tomto videu.