Pohyb je tak rýchly ... a my ho skrotíme.
Vozidlá, prepravy, pasažieri pod kontrolou. 

image_276

Chcete vedieť a vidieť viac?Prídeme Vám riešenie ukázať!


image_442

Doprava a logistika

Využitie GPS monitoringu a telematiky v nákladných vozidlách, autobusoch, lokomotívach.

GPS sledovanie kamionov a autobusov

GPS sledovanie kamiónov

 • prehľad stavu vozidla a prevádzkových parametroch on-line
 • aktuálna poloha a sledovanie pohybu v reálnom čase
 • záznam trás, archivácia histórie jázd
 • jasná identifikácia kedy a kde došlo k splneniu výkonu príp. nejakému incidentu
 • rozšírené možnosti práce s mapou - tvorba užívateľských oblastí, interaktívne vyhľadávanie na mape, práca s POI
 • kontrola dodržiavania parametrov v oblasti (povolené tankovanie, zakázané parkovanie, prekročenie rýchlosti, vybočenie z trasy, nakládka/vykládka...)
 • monitorovanie vozidiel v mobilnej aplikácii
meranie paliva a sledovanie spotreby gps

Meranie spotreby PHM

 • úspora priamych nákladov – PHM tvorí 30-40%
 • meranie hladiny paliva v nádrži
 • zabezpečenie palivovej nádrže
 • prehľad tankovaní
 • kontrola spotreby vodičov kamiónov
 • detailnejšia informácia o spotrebe a stave paliva cez FMS
 • reálne vyčíslenie spotreby podľa charakteru práce
 • zamedzenie strát PHM a krádežiam nafty
Sledovanie prepráv a monitoring zákaziek

Riadenie a špedícia prepráv

 • vyhodnotenie ekonomiky prepravy
 • plánovanie a kontrola zákaziek on-line
 • dispečerský dohľad a manažovanie úloh vodičom
 • naplánovanie kompletnej trasy zákazky vrátane TIR
 • zjednodušenie administratívy prepráv
 • elektronické plnenie výkonov – STAZKA
 • bezplatná komunikácia vodič – dispečer a medzi vodičmi
 • osobitné sledovanie návesov
 • kontrola prepravných podmienok a manipulácie s tovarom (lieky, potraviny...)
 • vykazovanie naplánovaných jázd, zastávok, prejdených trás
 • sprístupnenie informácií tretím stranám
komunikácia s tachografom pri sledovaní kamiónov

Komunikácia s tachografom

 • vyčítavanie a prenos dát z karty vodiča
 • kontrola aktivity a pracovného potenciálu vodiča
 • pracovná doba vodiča, zostávajúci výkon
 • analýza dát (dodržiavanie prestávok, porušenia prac. času...)
 • dodržovanie povinností bez postihov a pokút
 • časová a finančná úspora
 • pravidelný automatizovaný systém na diaľku
Identifikácia vodičov a plnenie AETR

Budúce výkony a predikcia AETR

 • identifikácia vodičov (Dallas čip/RFID karta/tachograf/tablet)
 • evidencia práce a podklady na vodičov (kniha jázd, stazka, diéty)
 • prehľad používania vozidla na vodiča
 • stav a „vyjazdenosť“ vodiča (AETR v zmysle legislatívy EÚ)
 • vyťaženosť a efektivita vodičov pri plánovaní jázd
 • optimalizácia a úspory personálnych nákladov (15-30% celkových nákladov)
štýl jazdy vodičov kamiónov

Štýl a kontrola kvality jazdy

 • hodnotenie spôsobu jazdy jednotlivých vodičov
 • vyhodnotenie ekonomiky jazdy
 • zníženie spotreby PHM
 • zvýšenie životnosti vozidla
 • úspora nákladov na údržbu a servis vozidla
 • dodržiavanie určených kritérií a hodnôt /rýchlosť, brzdenie, prejazdy.../
 • identifikácia najčastejších chýb a prešľapov vodičov
 • zlepšenie disciplíny a šetrné zaobchádzanie so zvereným vozidlom
 • prevencia dopravných nehôd a vyššia bezpečnosť na cestách
Ľahšia administratíva s GPS sledovaním vozidiel

Zjednodušenie administratívy

 • automatický výpočet diét
 • vyúčtovanie vozidiel
 • elektronická stazka - jazdy a výkony vozidla
 • zjednodušenie vyúčtovania a fakturácie služieb
 • evidencia a správa nákladov na vozidlo/PHM, opravy a servisy, poistky.../
 • prepojenie dát s využívaným ekonomickým softvérom
sledovanie prepráv dreva v Smart TDM

Sledovanie prepráv dreva

 • transparentný a preukázateľný systém dodávok dreva
 • kontrola prepráv a výkonov cez mobilnú aplikáciu 
 • logistické údaje pod dohľadom (pôvod dreva, nakládky/vykládky, poloha, trasy, meškanie, bezplatná komunikácia s vozidlami...)
 • nezávislé sledovanie prepráv v prípade dodávok viacerým odberateľom
 • efektívna organizácia dopravy a vykládok 
 • prepravy od všetkých dodávateľov v jednom systéme
 • precízna kontrola nákladov, presné fakturačné podklady
 • podklady pre riešenie incidentov a príp. reklamácií 
Spolupráca so systémom TimoCom a externými systémami

Výmena a integrácia dát

 • spolupráca s aplikáciou TimoCom pre zvýšenie bezpečnosti prepráv
 • informácie o prepravách zasielateľom
 • spolupráca a prepojenie s externými dopravcami
 • integrácia dát s rôznymi využívanými IS
Zabezpečenie vozidiel a bezpečnosť prepráv

Zvýšená bezpečnosť prepravy

 • sledovanie vozidiel a prepráv v systéme TimoCom
 • kontrola udalostí cez alarmy /SMS, email, zvuková signalizácia/
 • kontrola definovaných bezpečnostných parametrov /rýchlosť, tankovanie, pohyb vozidla.../
 • aktivácia alarmu na rôzne stavy (pripojenie príd. zariadenia, otvorenie dverí, zmena teplotného režimu, pripojenie/odpojenie návesu, pohyb/vstup/výstup z oblasti, podozrivé úbytky paliva aj pri vypnutom motore a ďalšie)
 • prevencia pred krádežami
  • ochrana vozidla v nestrážených priestoroch
  • zabezpečenie palivovej nádrže cez sitko
  • monitorovanie veka nádrže s detekciou otvorenia

Pozrite si video ako možno zabezpečiť kamión

Monitoring autobusov

Monitoring autobusov

 • GPS sledovanie autobusov on-line na mape
 • kompletný prehľad jázd
 • identifikácia a personifikácia vodičov, stewardov
 • dispečerské riadenie a bezplatná komunikácia s vodičmi
 • nezávislé meranie PHM v nádrži s prevenciou krádeží
 • štýl jazdy vodičov 
 • zvýšenie komfortu cestujúcich
 • zlepšenie kvality služieb pre zákazníkov, pasažierov
 • špecifické funkcie s ohľadom na konkrétny typ prevádzky autobusových dopravcov
 • alarmy a detekcie na rôzne stavy vozidla a neštandardné situácie
Monitoring v železničnej doprave

Monitoring koľajovej dopravy

 • ekonomické informácie pre železničných prepravcov
 • kontrola nad hospodárením zdrojov
 • zamedzenie krádežiam nafty
 • vyťaženosť lokomotív a zvýšenie efektivity
 • optimalizácia aktivity lokomotív pri zachovaní objemu práce
 • eliminácia voľnobehov
 • kontrola a hodnotenie strojvodcov
 • zvýšenie hospodárnosti prevádzky

Viac o sledovaní lokomotív

Riešenie s jediným mesačným poplatkom a množstvom ďalších výhod.

Balík služieb