Trápi vás PHM a skutočné výkony strojov?
Presné informácie pre okamžité úspory. 

image_303

Napíšte nám a odprezentujeme vám riešenie presne pre vašu techniku.


image_445

Stavebníctvo, lesníctvo a poľnohospodárstvo

Výkonnostné analýzy. Využitie stroja s meraním otáčok. Stazka. Kontrola PHM bez krádeží.

monitoring vaša pomoc a partner v stavebníctve

Monitoring – partner stavebníctva

 • kvalita a kontrola práce strojov
 • menej nepresných a chybných podkladov a papierov v administratíve
 • ochrana PHM a úspora nafty(pred vysokou spotrebou, neautorizovaným čerpaním, krádežami nafty...)
 • ochrana strojov pred zneužitím a krádežou
 • zamedzenie prestojov a neefektívneho využívania
 • presné jasné profi reporty
 • hospodárnosť prevádzky strojov
 • jednoduchšia údržba a servisy
 • optimalizácia techniky (pri prenájme alebo striedavom využívaní strojov)
 • identifikácia neefektívnej a neekonomickej obsluhy strojov
gps sledovanie stavebnej techniky

GPS monitoring strojov

 • GPS lokalizácia a sledovanie histórie pohybu
 • základné prevádzkové informácie
 • dispečerský prehľad všetkých strojov na mape
 • on-line sledovanie rozmiestnenia a viditeľnosť v teréne
 • tvorba vlastných oblastí pre sledovanie pohybu
 • kontrola pozície a práce v definovanej zóne
 • okamžité dohľadanie stroja v prípade krádeže
sledovanie strojov a činnosti techniky

Monitoring výkonov strojov i strojníkov

 • využitie stroja meraním otáčok
 • sledovanie práce prídavných zariadení (evidencia MTH)
 • presná identifikácia a rozlíšenie práce a voľnobehu/presné informácie kedy (ne) pracuje a doba práce/
 • identifikácia a personifikácia vodičov
 • maximum informácií o práci vodiča
 • sledovanie pracovných stavov
 • sledovanie práce v určenej pracovnej dobe
 • prehľad vyťaženosti stroja v čase a s vplyvom na spotrebu
 • nezávislé sledovanie práce v prípade odpojenia batérie
 • monitoring externe vykonávanej práce

Monitoring využívaných strojov – príklady

sledovanie PHM - ochrana proti krádeži

Precízne sledovanie PHM

 • meranie paliva priamo v nádrži
 • zber dát o spotrebe a stave paliva z FMS protokolu
 • detekcia neželaných úbytkov (krádeží) PHM (aj pri vypnutom motore)
 • zabezpečenie palivovej nádrže proti krádeži
 • sledovanie a presné vykazovanie spotreby PHM
  • osobitne prídavné zariadenie
  • pri prejdených km
  • pri odpracovaných MTH
  • pri voľnobehu
 • kontrola zostatkov v nádržiach
 • prehľad tankovaní a manipulácie s palivom
 • kontrola a autorizácia tankovaní z benkalorov
alarmy na ochranu pri sledovaní strojov

Prevádzkové notifikácie a alarmy

 • manipulácia neoprávnenou osobou
 • neoprávnený nenaplánovaný pohyb stroja
 • neoprávnené úbytky a krádeže paliva (aj pri vypnutom motore)
 • neoprávnené otvorenie nádrže
 • prekročenie rýchlosti alebo predpísaných km
 • začiatok a koniec práce prídavného zariadenia
 • pohyb na konkrétnom mieste
 • práca v konkrétnej vymedzenej zóne
 • neoprávnené otvorenie dverí
 • ďalšie upozornenia s individuálnym nastavením
Podklady a reporty z monitoringu strojov

Využitie pri údržbe a ekonomike

 • úspora času a práce v administratíve
 • elektronická kniha jázd
 • presné podklady na fakturáciu – elektronická stazka
 • vyhodnocovanie PHM
 • jednoduché rozúčtovanie výkonov
 • preukázateľnosť reálne vykonaných a fakturovaných úkonov
 • prenos a integrácia dát do využívaného podnikového (ekonomického) IS
 • exporty dát do rôznych formátov
 • sledovanie servisných intervalov
 • jednoduchšie plánovanie servisov bez obmedzenia naplánovanej práce
elektronická stazka v softvéri Smart TDM

Elektronická stazka s tabletom

 • komunikácia s vodičmi v teréne s nulovými nákladmi
 • efektívna organizácia činností on-line a operatívne
 • správa a riadenie zákaziek v teréne
 • tvorba podkladov elektronickej stazky výkonov
 • nástroj na identifikáciu a autorizáciu vodičov
 • plánovanie s navigáciou v jednom zariadeni
 • informácie o plnení úloh s vizualizáciou stavu
 • konfigurácia a customizácia aplikácie podľa potrieb zákazníka

Riešenie s jediným mesačným poplatkom a množstvom ďalších výhod.

Balík služieb