Monitoring vnútornej logistiky
Bezpečnosť, menej nehôd, väčšia efektivita

image_280

Poradíme Vám pri výbere i vývoji riešenia!Povedzte nám viac.


image_443

Výroba, priemysel a iné riešenia

Lean manažment.Bezpečnosť a efektivita prevádzky. Výkony techniky. Práca obsluhy.

monitoring prevádzky VZV

Monitoring prevádzky VZV

Monitorovací systém pre správu a riadenie flotily manipulačnej techniky vhodný pri aplikovaní lean metód. Slúži k posilneniu informovanosti o flotile a identifikácii "slabých" miest prevádzky. Jediný univerzálny monitoring pre potreby intralogistiky bez ohľadu na druh pohonu, výrobcu i vek vozíkov. Rôzne funkcie a reporty pre každú výrobnú prevádzku či skladový priestor.

Kľúčové benefity:

 • presné prevádzkové údaje a správne podklady
 • potenciál úspor v procese manipulácie
 • prehľad a efektivita využitia každého stroja
 • nástroj dennej i dlhodobej operatívy
 • kontrola vodičov a nižšia nehodovosť
 • vyššie výkony a väčšia opatrnosť
 • zvýšená bezpečnosť
 • sledovanie nákladov flotily a trvalé úspory
monitoring prevádzky elektrožeriavov

Monitoring prevádzky elektrožeriavov

Analytický a kontrolný nástroj, ktorý zefektívňuje využívanie mostových žeriavov. Integruje informácie o technike, ľuďoch a výkonoch pre optimálne plnenie obslužných činností zo strany výroby. Telematické riešenie pre široké spektrum priemyslu a výroby.

Kľúčové prínosy:

 • exaktné podklady využívania žeriavov
 • efektívnejšie využívanie kapacít
 • optimalizácia a plánovanie výroby
 • prevencia škôd a úspory na údržbe
 • bezpečnosť prevádzky
 • objektívne dáta pre hodnotenie zamestnancov
GPS monitorovanie osôb a zamestnancov

Personálny monitoring

Monitorovací systém pre osobnú bezpečnosť a zníženie rizika ohrozenia pri práci. Zamestnancom hrozia rôzne udalosti podľa povahy práce alebo sa kladie veľký dôraz na efektivitu činnosti. Bezpečnosť s mobilnou lokalizačnou jednotkou je však prvoradá.

Využitie: priemyselné podniky; obchodníci; terénni pracovníci; závhranné tímy a rizikové povolania; práca na stavbách, v náročných a nebezpečných podmienkach, v nestrážených objektoch a neprehľadných pracoviskách; lesníci, súkromné osoby; sociálne služby...

monitorovanie priemyselných agregátov

Monitorovanie agregátov

Monitorovací systém pre sledovanie mobilných a voľne stojacich elektrocentrál. Užitočný nástroj na kontrolu prevádzky a prevenciu proti nežiaducim stavom s cieľom šetriť náklady.

Kľúčové výhody:

 • on-prehľad o aktívnych centrálach
 • poloha centrály – viete kde je
 • kontrola prevádzky /chod motora, spotreba a stav PHM, stav napätia/
 • tankovanie pod detailnou kontrolou
 • predikcia doplňovania PHM
 • monitoring otvorenia dverí
 • bezpečnosť a alarmy s okamžitou informáciou /otvorenie dverí, výpadok motora, úbytok PHM, podlimitný stav napätia, opustenie určenej zóny/
monitorovanie osobných áut

Monitorovanie osobných áut

Ak Váš vozový park pozostáva aj z osobných vozidiel, využite monitoring logistickej činnosti techniky aj na kontrolu a optimalizáciu prevádzky tohto vozového parku. Jednotná správa dát, jedno prostredie, jeden systém.   

 • dohľad nad služobnými cestami 
 • šetrnejšie jazdy a zodpovednejší vodiči
 • úspora času v administratíve a spracovaní agendy flotily
 • úspora celkových prevádzkových nákladov
image_547

Sledovanie nákladných áut

Ak sa vo Vašej prevádzke používajú nákladné vozidlá, v rovnakom systéme ako sledujete využitie techniky, sledujete aj dopravnú činnosť týchto áut. 

 • GPS sledovanie vozidiel
 • výkony a vyťaženosť pod dohľadom
 • sledovanie a zabezpečenie nafty v nádrži
 • on-line dátová komunikácia dispečera s vozidlom /vodičom/
 • kontrola prepráv a udalostí na cestách