O firme

Vitajte vo svete telematiky GX Solutions

O FIRME

GX SOLUTIONS, a.s. poskytuje telematické riešenia firmám s akýkoľvek vozovým parkom a výkonom dopravnej, logistickej alebo obslužnej činnosti. Vývojovo – obchodnú činnosť a služby zameriavame na flotily rozličného typu, veku, zloženia a účelu používania. Orientujeme sa na monitoring áut, strojov, techniky a ďalších objektov v rôznych odvetviach. Sme medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v Čechách, v Poľsku a v Maďarsku. Preukázateľné výsledky, viditeľné v mnohých zaujímavých projektoch a širokom portfóliu riešení odrážajú našu, už vyše 20-ročnú, aktivitu na trhu.

Naša činnosť

 • odborné konzultácie a poradenstvo v oblasti telematiky
 • GPS monitoring vozových parkov
 • špecializované telematické riešenia
 • lokálny vývoj a prispôsobenie riešení na mieru
 • vývoj špecifických hardvérových a softvérových funkcií
 • integrácie s IS a ERP tretích strán
 • HW riešenia s prvkami internetu vecí
 • odborné školenia

Naše hodnoty

 • tím, ktorý rozumie problematike a svojej práci
 • žijeme tým, čo robíme
 • s klientom spolupracujeme transparentne
 • nevyhýbame sa aj náročnejším požiadavkám
 • máme individuálny prístup a sme vždy dostupní
 • poskytujeme komplexné služby
 • pomáhame a slúžime zákazníckou podporou

NÁŠ PRÍBEH

Sila a zázemie formované časom a skúsenosťami

 • 1996

  Prvé obchodné aktivity a spolupráca s českou spoločnosťou TOROLA electronic, spol. s r.o., s ktorou sa firma pustila do sveta „domáceho“ produktu.

 • 1998

  Prvé kroky spoločnosti s jednoduchým riešením, ako firmy môžu získať informácie o svojich vozidlách, aj keď ich stále nevidia. Na začiatku fungovalo na off-line princípe. V tomto období sa spoločnosť orientovala primárne na kamiónovú dopravu, neskôr na pracovné stroje a osobné vozidlá.

 • 1999

  Založenie spoločnosti GENETECH, spol. s r.o. Patrila k prvým firmám na trhu, ktoré sa zameriavali na problematiku sledovania a vyhodnocovania prevádzky vozidiel.
  Rozvoj firmy podporila nastupujúca technológia GPS.
  Ako prvá spoločnosť na slovenskom trhu sme prišli s technológiou na meranie paliva a vyhodnocovanie spotreby. Medzi prvými sme sa začali zameriavať na špecifické a odvetvové riešenia rôznych strojov a zariadení.

 • 2009

  Rozšírili sme svoju činnosť s českou firmou AXITECH s. r.o. a spoločnosť začala pôsobiť pod novou značkou GX SOLUTIONS ako akciová spoločnosť. Toto zlúčenie prispelo k medzinárodnému rozvoju a pôsobeniu spoločnosti.
  Zaviedli sme systém riadenia kvality podľa požiadaviek EN ISO 9001:2008.

 • 2011

  Získali sme významné kvalitatívne ocenenie: Najlepší elektronický/telematický systém na trhu.

 • 2012

  Z dôvodu oddelenia aktivít a nutnosti koncentrácie zdrojov sa zmenila právna forma pôsobenia vtedajšej českej spoločnosti, ktorá prešla z organizačnej zložky na GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o.

Výskumná a vývojová činnosť

Sme technologická spoločnosť zameraná aj na výskum a vývoj v oblasti telematiky. Integrujeme do praxe informačno-komunikačné technológie, s cieľom vyhodnocovať merateľné ukazovatele a životný cyklus prevádzky rôznych typov firemných flotíl. Kľúčovými sú telematické riešenia pre vozové a strojové parky, zamerané na správu, údržbu a optimalizáciu dopravných tokov a výkonnosti s dopadom na investície, riadenie, efektívnu prevádzku či produktivitu.

Viac informacií

NAŠI PARTNERI

Spolupráca s partnermi nám umožňuje, aby zákazníci dostávali tú najlepšiu starostlivosť a viac ako len bežné služby. Aby mali riešenia presne na svoje potreby.

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/