Popis systému

Dôvody prečo byť naším partnerom

Sme spoločnosť s tradíciou, skúsenosťami a silným zázemím. Éru sledovania vozidiel sme štartovali ešte s off-line monitoringom a stále vynikáme vo vysoko konkurenčnej problematike dnes už vyspelej telematiky. Okrem štandardu, ktorý už pozná každý, sme experti v návrhoch individuálnych riešení a vo vývoji špecifických funkcií. Baví nás robiť riešenia, ktoré nie sú zákazníkom bežne dostupné. Poskytujeme komplexné služby a domáce produkty s vlastným vývojom a technickým zázemím.

4 for GX

SKÚSENOSŤ TVORÍ KVALITU

know-how budované 19 rokov, prax v rôznych oblastiach implementácie, expert v problematike PHM, projekty na špecifické témy, schopnosť tvoriť riešenia pre potreby klienta, ochrana investícií v trvalých benefitoch

CHARAKTER PRODUKTOV

moderné technológie, dynamický trendový systém, parametrizovateľné riešenia, možnosti pre každú flotilu, rôznorodý výber funkcií, komplexnosť služieb, orientácia na špecifické požiadavky, komunikácia s inými IS

PRÍSTUP A ZÁZEMIE

vlastný tím vývojárov, technikov, helpdeskárov; obchodná a technická dostupnosť po celej republike; pôsobnosť celkom v 4 krajinách; 25 zamestnancov; odbornosť v analýzach a návrhoch riešení podľa zamerania; služby aj v režime 24/7

NAŠE HODNOTY

radosť z práce, inovácie a evolúcia, priamosť a transparentnosť v partnerstve s klientom; férovosť spolupráce s kolegom, osobná zodpovednosť, rešpekt individuality zákazníka a ústretovosť, vernosť potrebám a cieľom zákazníka, spoľahlivý chod služieb

TELEMATICKÉ JEDNOTKY

 • hardvérová súčasť monitorovacieho systému
 • elektronické zariadenia na zber a meranie dát
 • zaznamenávajú dáta v reálnom čase a aj pri výpadku GPS signálu
 • v podmienkach bez GPS signálu využívajú RFID technológiu
 • zaznamenávajú aktivity vozidla, nadstavieb, rozličných vstupov a súčastí
 • merajú hladinu paliva s použitím hladinomera alebo kapacitných sond

 • komunikujú so serverom a prenášajú dáta do SW cez GPRS
 • ovplyvňujú rozsah funkcionality a úroveň kvality monitoringu
 • sú chránené pred manipuláciou pevnou montážou do vozidla
 • po inštalácii nie sú viditeľné a sú nenáročné na prevádzku
 • štatisticky dlhodobo min. poruchovosť našich zariadení (len 0,05%)

Ponúkame telematické jednotky na všetkých možných úrovniach funkcií pre rozličné prevádzky.

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE

 • vizualizuje a vyhodnocuje aktivity a technicko-prevádzkové údaje monitorovaných objektov
 • spracováva a chráni informácie ako najdôležitejšie aktívum firmy
 • beží na našich serveroch a ukladá dáta z jednotiek do databázy
 • zabezpečuje nepretržitý tok, archiváciu a zálohovanie dát
 • spolupracuje s generačne najnovšou verziou jednotky

 • so staršími verziami jednotky spolupracuje len s určitou kompatibilitou, ktorá súvisí s ukončením podpory softvéru starších verzií ako TDM 2010
 • generuje rôzne reporty a štatistiky
 • integruje dáta do iných platforiem a informačných systémov
 • dáta sú užívateľovi dostupné v softvéri alebo vo webovej aplikácii

Mobilná aplikácia Smart TDM G2

v novej mobilnej aplikácii si môžete, okrem sledovania polohy, prezerať históriu všetkých pozícií. Aplikácia obsahuje jednoduché zostavy s informáciami o jazdách a PHM podľa toho, aké parametre sú nastavené a v akej konfigurácii je monitorovací systém zákazníka. To všetko pre platformy Android aj iOS. Ak túto aplikáciu ešte nemáte, napíšte nám na obchod@gxsolutions.eu alebo kontaktujte obchodného zástupcu z vášho regiónu.PRINCÍP FUNGOVANIA SYSTÉMU

Základom funkčnosti systému je spolupráca obchodného oddelenia a technicko-realizačného tímu, aj zákazníka. Pri implementácii dbáme na priebežné overovanie funkčnosti, očakávania zákazníka a správnu interpretáciu výstupných dát. Systém patrí k technicky vyspelejším a komplexnejším na trhu. Do vozidiel sa inštaluje GPS/GSM telematická jednotka na neviditeľné miesto. Vozidlá sa pripájajú z externého prostredia na náš server. Komunikácia medzi vozidlom a serverom prebieha on-line prostredníctvom GPRS. Dáta namerané v reálnom čase a nazbierané v pamäti jednotky sa prenášajú do systému, kde sa spracujú a uložia do databázy. Systém je postavený na architektúre klient-server. Užívateľ musí mať nainštalovaný softvérového klienta, ktorým sa pripája na aplikačný server s celou aplikačnou logikou systému. Dáta z aplikačného servera sú k dispozícií aj prostredníctvom API rozhrania formou webovej služby. Systém je nepretržite vyvíjaný, aktualizovaný a rozširovaný o nové funkcie.

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/