Služby

Služby

Flexibilné balíky služieb

Smart TDM Basic

so základnými službami:

 • lokalizácie a sledovanie pohybu vozidla
 • história jázd
 • elektronická kniha jázd
 • identifikácia vodičov (Dallas/RFID)
 • identifikácia jázd (firemná/súkromná)
 • sledovanie PHM
 • výkonnostné analýzy periférií vozidla (bez údajov o PHM)
 • správa dát na 1 rok)
 • mapy, dátové služby na Slovensku, SW licencia, aktivácia a užívatelské konto v cene

Od 8 EUR/voz./mesačne dátovými službami v rámci SR.

Smart TDM Štandard

k základným službám pribudne:

 • meranie paliva a sledovanie spotreby
 • dáta a štatistiky z CAN/FMS vrátane PHM
 • identifikácia vodičov (+ tachograf)
 • tachograf a plnenie AETR
 • evidencia a správa nákladov
 • import dát
 • sledovanie pohybu a práce v užívatelských oblastiach
 • alarmy na rozne prevádzkové udalosti
 • servisné intervaly
 • správa dát na 1 rok
 • rozšírenie počtu užívatelov aktivácia v cene

Od 1 EUR/voz./mesačne. Zvýhodnené dátové služby v roamingu.

Smart TDM Eko

k základným službám pribudne:

 • štýl jazdy vodiča
 • dáta a štatistiky z CAN/FMS
 • kompletné výkonnostné analýzy periférií vozidla vrátane PHM
 • sledovanie teplot v nadstavbách
 • monitoring prepravných podmienok (tovar, pasažieri)
 • správa dát na 1 rok
 • rozšírenie počtu užívatelov
 • aktivácia v cene

Od 1 EUR/voz./mesačne. Zvýhodnené dátové služby v roamingu.

Smart TDM Aktiv

k základným službám pribudne:

 • dispečerské riadenie a organizácia preprav
 • dispečerská plachta
 • elektronická stazka výkonov
 • plánovanie a manažment trás
 • vyhladávanie
 • identifikácia a sledovanie návesov
 • automatický výpočet diét
 • správa dát na 1 rok
 • rozšírenie počtu užívatelov
 • aktivácia v cene

Od 1 EUR/voz./mesačne. Zvýhodnené dátové služby v roamingu.

Prechod zo starších verzií softvérov

Nemusíte meniť hardvér! Nový softvér prepojíme s vašou súčasnou jednotkou. V prípade rozhodnutia aj s inou, najnovšou jednotkou.

Bez nákladov na server a IT správu! Nijaké starosti s prevádzkou, hostingom, zálohou dát a IT obsluhou.

Výhody a podrobnosti

 • kombinácia podľa vášho výberu, možnosť prejsť na iný balík
 • výhodnejšia cena za kompletné služby monitorovacieho systému
 • netreba sa starať o serverovú infraštruktúru, IT obsluhu, bezpečnosť dát, pravidelné zálohy
 • jednoduchá inštalácia bez výjazdu nášho pracovníka, netreba inštalovať mapy, licencie v cene
 • lacnejší servis s bezplatnou analýzou
 • predĺžená záruka v cene
 • neobmedzená správa, zálohovanie, archivácia dát

Aplikácie

Webová služba GX GO

 • nezávislá na operačnom systéme
 • responzívny charakter aplikácie
 • on-line sledovanie pohybu vozidiel
 • identifikácia vodičov
 • prehľad jázd, súkromných a firemných km
 • generovanie elektronickej knihy jázd
 • operácie nad mapou s históriou trás
 • plánovanie a vyhľadávanie
 • rôzne reporty k jazdám, PHM, nákladom

App. na tablet GX Terminál

 • dispečerské riadenie činnosti
 • poloha a činnosť vozidiel on-line
 • prihlasovanie a autorizácia osôb
 • identifikácia posádky
 • beznákladová komunikácia s vodičmi
 • vykazovanie režimov a vyťažovanie vozidiel
 • vstavaná navigácia, plánovanie trás
 • vizualizácia stavu a udalostí
 • bezpečnosť zákazky zákazníka

Starostlivosť s balíkom Smart TDM Care

nadštandardná podpora od 7,50 EUR/voz. bez DPH

 • prednostné riešenie požiadaviek
 • rýchlejší reakčný čas na riešenie reklamácie
 • nižšie dopravné náklady oproti cenníkovým cenám
 • bezplatná údržba a výmena jednotiek v prípade poruchy systému
 • lacnejší servis s bezplatnou analýzou
 • predĺžená záruka v cene
 • neobmedzená správa, zálohovanie, archivácia dát

Školenia

 • praktické workshopy
 • prezentácia možností telematiky
 • ukážky funkcií nového softvéru Smart TDM

 • informácie a témy pre konkrétne potreby
 • individuálne kurzy

Vývoj, konzultácie a projekty

Neobmedzené technické možnosti. Radosť robiť riešenia pre vás.

softvér i hardvér na mieru

 • otvorenosť a customizácia systému
 • úpravy hotových riešení a firmvéru
 • podpora periférií
 • individuálne reporty
 • integrácia dát ako súčasť IS klienta
 • vývoj nových funkcií

spolupráca s odborníkmi

 • analýza potrieb
 • odporúčanie nastavenia systému
 • nové príležitosti pre efektívnejšie fungovanie
 • návrh optimálneho riešenia bez cenovej prekážky

budúcnosť v spracovaní a využití dát

 • informácie pre okamžitý výsledok
 • jednoduchosť a komfort spracovania agendy
 • pripravenosť na nárast možností
 • rozširovanie podľa potrieb
 • prepojenie s inými systémami cez API

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/