NAŠE PRODUKTY

Z našich riešení si vyberie naozaj každý
Monitoring manipulačnej techniky

Okamžitý efekt a úspory. Identifikácia nárazov a škôd. Bezpečnosť prevádzky. Vyťaženosť techniky. Identifikácia obsluhy. Lokalizácia v priestore. Lokalizácia v priestore. Stav nabitia batérie.

Monitoring nákladných vozidiel

Efektivita a bezpečnosť prepráv. Ekonomika jázd. Dispečerské riadenie a dispečerská plachta. Plánovanie trás. Diéty. Predikcia AETR. Elektronická stazka výkonov. Agenda PHM. Alarmy na rôzne udalosti.

Monitoring osobných automobilov

Elektronická kniha jázd. Firemné a súkromné jazdy. Vyúčtovanie vozidiel. Uplatnenie nadspotreby. Štýl jazdy vodiča. Informácie v reálnom čase aj z histórie. Manažment trás a zastávok.

Monitoring pracovných strojov

Využitie a efektivita techniky. Otáčky. Analýza motohodín, kilometrov. Práca nadstavieb. Manipulácia s palivom. Ochrana pred krádežou. Výdajný systém PHM. Identifikácia obsluhy.

Monitoring autobusov


Autonómne riešenie i doplnok k existujúcim platformám. Sledovanie stavových veličín. Identifikácia vodičov a stewardov. Problematika PHM. Podmienky v interiéri a komfort prepravy. Automatické počítanie cestujúcich. Vyťaženosť liniek. Optimalizácia trás.

Monitoring komunálnej techniky

Jeden systém pre vozidlá aj kontajnery. Obsluha a manipulácia. Hospodárenie s PHM. Sledovanie nadstavieb. Monitoring kontajnerov. Sledovanie a vyhodnotenie zvozov. Elektronická stazka. Štatistiky jázd a výkazy práce.

Monitoring koľajovej dopravy

Prevádzkové parametre lokomotív. Prehľad jazdných výkonov. Analýza využitia. Sledovanie polohy Meranie stavu paliva. Identifikácia tankovania, spotreby a úbytku on-line. Identifikácia rušňovodičov.

Špeciality a individuality


Integrácie s rôznymi IS. Manažment trás a zastávok – rozvoz. Manažment autobusových liniek. Monitoring nadstavieb Rasco a Kobit. Výdajný systém APH. Potravinárske cisterny. Zabezpečenie návesov. Prepojenie na SW ŠPED. A iné…