Produkty

Monitoring manipulačnej techniky

Vysokozdvižné vozíky, elektrožeriavy…

Logistika a skladovanie. Výroba a priemysel.

Monitoring nákladných vozidiel

Kamióny, prípojné vozidlá a nadstavby. Potravinárske cisterny.

Nákladní cestní dopravcovia. Špedícia.

Monitoring osobných automobilov

Vozidlá a dodávky do 3,5 t, motocykle…

Firemné autoparky. Obchod a služby.

Monitoring pracovných strojov

Bagre, frézy, valce, traktory, LKT…

Stavebníctvo, lesníctvo, poľnohospodárstvo

Monitoring autobusov

Medzinárodné a vnútroštátne linky.

MHD. Diaľková preprava. prímestská doprava. Súkromná autodoprava.

Monitoring komunálnej techniky

Sypače, čistiace a polievacie vozidlá, kontajnery, fekálne vozidlá, cisterny…

Zber, zvoz a likvidácia odpadu. Komunálne služby. Zimná a letná údržba.

Monitoring lokomotív

Osobné a nákladné vlakové súpravy…

Osobná a nákladná železničná preprava. Vlečková i traťová prevádzka. Motorová trakcia so všetkými typmi prenosu výkonu.

Špeciality a individuality

Vývoj na mieru, špecifická problematika, systémová integrácia…

Synergie medzi požiadavkami a implementáciou v neštandardných prostrediach