Monitoring autobusov

Monitoring autobusovej dopravy

O monitoringu autobusov

individuálny prístup, individuálne nastavenia, individuálne funkcie

Každý autobus vybavíme telematickou jednotkou s GPS sledovaním polohy a softvérom so špecifickými funkciami len pre autobusových dopravcov. Systém je autonómny, ale môže byť prepojený s už využívaným podnikovým informačným systémom. Vieme ho prispôsobiť dopravcovi tak, aby sa prepojili informácie v už existujúcich platformách. Špecializáciou monitorovania autobusov sú ťažiskové témy vychádzajúce z konkrétnych požiadaviek prepravných spoločností. Univerzálnym riešenie sledovania autobusov, liniek a trás GX Bus sľubuje pre diaľkovú prepravu súkromných dopravcov, mestské a prímestské spoje moderné riadenie podniku a trvalú optimalizáciu nákladov na dopravu.

Systém sledovania autobusov

ON-LINE POZÍCIA A STAV

Na mape uvidíte presnú polohu autobusov. Sledujete aktuálny pohyb a rozmiestnenie po všetkých zastávkach a trasách. Získate kompletný prehľad jázd vedený v elektronickej knihe. On-line vyčítate rôzne prevádzkové parametre, ktoré sú k dispozícii aj spätne, z archivovanej histórie jázd. Pomáha to analyzovať rôzne stavy a udalosti na trase. V určených povolených a zakázaných oblastiach pohybu sledujete časy príjazdov, odjazdov, prestojov nad rôznymi mapovými podkladmi (vrátane fotomapy). Autobusy sú vybavené prihlasovacím zariadením pre vodičov a stewardov kvôli identifikácii. Systém sleduje aj využívanie prídavných zariadení. Tieto informácie sú údajovou základňou pre komplexný prevádzkový záznam.

ŠTÝL JAZDY VODIČOV

Systém stráži jazdný štýl vodiča. Ekonomika jazdy je pod kontrolou vďaka sledovaniu rôznych parametrov ovládania vozidla. Prekračovanie povolených rýchlostí, detekcia prudkých rozjazdov a brzdenia, otáčky motora, chod nezávislého kúrenia a pod. Vodič je hodnotený známkou, čo je skvelý nástroj motivácie alebo mzdového hodnotenia. Analýzou jazdného štýlu znížite riziko opotrebovania vozidla, náklady na servisy a PHM. Prispejete k väčšej bezpečnosti na cestách a ku komfortu cestujúcich. Prístup k jazde je oveľa šetrnejší a správanie vodičov zodpovednejšie.

BEZPEČNOSŤ A KOMFORT PREPRAVY

Systém sleduje stav autobusu ako napr. dodržiavanie rýchlostí, trás, harmonogramu cestovných poriadkov. Súčasťou je kontrola klimatických podmienok priestoru pre cestujúcich: kde a ako dlho boli otvorené dvere, použitie bezpečnostných pásov, či bol interiér vykurovaný alebo klimatizovaný. Vďaka upozorneniam (SMS alebo e-mail) na nekorektné stavy ste on-line informovaní o rôznych nežiadúcich udalostiach, ktoré tak dokážete riešiť okamžite. Tieto možnosti zabezpečia preukázateľné dáta o stave prepravy v prípade reklamácií od pasažierov alebo nehôd a incidentov autobusov na cestách.

MONITORING PHM

Ideálnym spôsobom sledovania je nezávislé meranie paliva priamo v nádrži alebo viacerých nádržiach podľa typu vozidla. Skontrolujete si aktuálnu spotrebu a stav paliva. Systém zabezpečí nádrž pred nedovoleným čerpaním PHM. Tankovanie je autorizované, t.j. viete kto, kde, kedy, koľko a či vôbec môže tankovať. Porovnáte dokladované množstvo paliva so skutočne nameraným stavom alebo s normou. Pre väčšiu ochranu príde on-line alarm (SMS, e-mail) o prípadnom podozrivom úbytku nafty. Súčasťou býva aj vyčítanie parametrov z riadiacej jednotky FMS, ktoré sú výborným údajovým doplnkom k PHM. Systém stráži náklady v oblasti PHM vďaka neustálej kontrole a detailným reportom.

Podpora legislatívy

Systém umožňuje automatickú identifikáciu vodiča, vyčítanie dát z tachografu. Dodržujete AETR podľa platnej legislatívy. Vďaka predikcii AETRu má dispečer prehľad o tom, ako dlho ešte vodič môže jazdiť a kam je schopný aktuálne dojazdiť. K úspore času prispieva možnosť vzdialeného vyčítania karty vodiča. Tieto informácie máte k dispozícii automaticky a umožňujú aj presný výpočet diét.

Administratívna agend

Systém šetrí čas a náklady na agendu spracovania dokladov. Za vodiča je automaticky vedená elektronická kniha jázd alebo podrobnejší záznam výkonov v podobe elektronickej stazky. U konkrétnych vozidiel možno priradiť servisné intervaly, plán prehliadok a nastaviť automatické upozornenia. Získané dáta účinne prepojíte s využívaným ekonomickým alebo informačným softvérom. Systém automaticky počíta aj cestovné náhrady, čo výrazne zjednoduší spracovanie miezd. Vďaka prepojeniu identifikácie vodičov a sledovania ekonomicky vykazovaných údajov vozidiel sú reporty užitočným doplnkom pre účtovníctvo.

Dispečing aj vozidlá s mobilnou aplikáciou

 • riadenie vodičov a obsluhy liniek
 • autorizácia a prihlasovanie posádky
 • zadávanie a kontrola režimov
 • hlásenie udalostí s aktuálnou pozíciou a stavom vozidla na trase

 • bezplatná komunikácia (chat) medzi vodičmi a dispečermi
 • plánovanie trás a navigácia v jednom zariadení
 • vedenie a tvorba elektronickej stazky
 • riadenie dopravy podľa informácií on-line
  (poloha, reálne príjazdy a odjazdy zo zastávok, meškania, zmeny a udalosti na trase…)

Alarmy na udalosti a incidenty

podmienky na vstup alebo konkrétne hodnoty s individuálnym nastavením podľa potrieb dopravcu

 • úbytok paliva aj pri odstavení a vypnutom motore
 • chod motora, nezávislého kúrenia
 • jazda s neprihláseným vodičom
 • prekročenie rýchlosti
 • tankovanie mimo vyhradených miest

 • zastavenie v nedovolenej oblasti
 • státie mimo zastávky
 • zapnutie/vypnutie (kúrenie, klíma)
 • otvorenie/zatvorenie dverí
 • a ďalšie

Automatické počítanie cestujúcich

monitorovanie úrovne služieb

 • snímanie nástupu a výstupu cestujúcich
 • obsadenosť dopravných prostriedkov
 • okamžité informácie pri nehodách a odchýlkách
 • efektivita vyťaženia dopravných liniek

 • zefektívnenie liniek (trás)
 • optimalizácia a plánovanie nákupu vozidiel
 • plánovanie objemu dopravy a riadenie kapacít

Manažment liniek do závodov

Opatrenie pre udržanie výroby v chode – dochádzka personálu autobusovými linkami

Systém monitoruje pohyb autobusov, ktoré vozia zamestnancov do práce a z práce. Monitoring je prepojený s dochádzkovým informačným systémom podniku. Dopravu ovplyvňuje množstvo externých faktorov a riadiaci systém dokáže vyhodnotiť cez lokalizáciu autobusu, či sa dodržuje harmonogram jazdy a ľudia z konkrétnych pracovných pozícií prídu do práce včas. Podnik má cenné informácie pre plánovanie dopravy a organizačné opatrenia v prípade, ak sa na ceste vyskytnú neželané udalosti ovplyvňujúce negatívne chod vašej prevádzky. Ekologickým benefitom je odbúranie celej papierovej agendy a zníženie emisií v doprave, keďže kapacity dopravných prostriedkov sa dajú presne naplánovať. Našou časťou je nenápadná mobilná jednotka GX Box vo vozidle, ktorá spolu s ďalšími komunikačno – softvérovými zložkami systému predstavuje už riešenie na báze internetu vecí. Prečítajte si viac o konkrétnych skúsenostiach zákazníka.

Výhody

Dopravcovia

 • prehľad vyťaženosti liniek
 • zjednodušenie obsluhy liniek
 • optimalizácia zdrojov, kapacít, spojov
 • vyšší komfort prepravných podmienok
 • trvalý rozvoj kvality služieb
 • identifikácia incidentov, objektivita pri reklamáciách a sťažnostiach
 • menej porúch a úspory v oblasti údržby
 • riadenie investícií a trvalé úspory nákladov

Samosprávy

 • manažment investícií voči subjektom dopravy
 • dohľad nad priamymi nákladmi na činnosť dopravcu
 • výkony subjektov a fakturačné podklady
 • zlepšenie infraštruktúry a plánovania
 • platforma získavania prevádzkových dát aj informácií pre verejnosť
 • spokojnosť, komfort, bezpečnosť cestujúcich
 • previazanosť dát s inými IS

Cestujúci

 • lepšia informovanosť cestujúcich
 • prehľad o aktuálnom dopravnom spojení
 • skutočné príchody a odchody autobusových spojov
 • informácie o polohe, o meškaniach
 • vyšší cestovateľský komfort
 • väčšia spokojnosť so službami
 • zvýšená bezpečnosť prepravy

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/