Štandardný aj komlexný monitoring 
Rozmotá informácie o vašich vozidlách 

image_272

Máte iné požiadavky? Chcete riešiť iné témy? Napíšte nám!


image_444

Obchod a služby

Kniha jázd. Identifikácia vodiča.Firemné/súkromné jazdy. Kontrola spotreby.Štýl jazdy.

GPS sledovanie firemných vozidiel

GPS sledovanie vozidiel

 • lokalizácia vozidiel a sledovanie pohybu
 • okamžitá informácia o GPS pozícii a stave vozidla
 • záznam a archivácia histórie jázd
 • prehľad firemných vozidiel na mape
 • rýchle vyhľadanie vozidla /prípad krádeže, poruchy, nehody, sťažnosti od zákazníka.../
 • kontrola dodržiavania predpisov on-line /rýchlosť, trasa.../
GPS sledovanie - oblasti a práca s mapou

Užívateľské oblasti a kontrola nad mapou on-line

 • rozšírené možnosti práce s mapou
 • tvorba vlastných oblastí a definícia rôznych zón
 • kontrola pohybu/parkovania/státia v povolenej alebo zakázanej oblasti
 • kontrola rôznych parametrov napr. rýchlosti v určených zónach
Elektronická kniha jázd GX Solutions

Elektronická kniha jázd

 • automatické generovanie knihy jázd podľa platnej legislatívy
 • detailný rozpis jázd (F/S, účely jázd, prehľad km, spotreby...)
 • presné dáta pre výkazy a spracovanie jázd
 • kontrola a miera používania vozidla
 • optimalizácia najazdených km, kapacít vozidiel
 • rôzne užívateľské konfigurácie
 • verifikácia knihy jázd
Kontrola jázd a vodičov GPS sledovaním

Identifikácia vodičov a jázd

 • personifikácia pri využívaní vozidiel
 • Dallas/RFID identifikácia – kto je prihlásený k jazde
 • prehľad firemných a súkromných jázd
 • evidencia pracovnej doby a kontrola pracovných aktivít vodičov
 • intenzita používania vozidiel
 • vyúčtovanie nákladov na vozidlá a vodičov
štýl jazdy vodičov a sledovanie jázd v Smart TDM

Štýl jazdy a hodnotenie vodičov

 • údaje zo zbernice CAN-Bus
 • kontrola a analýza kvality jazdy /rýchlosť, brzdenie, otáčky.../
 • štatistiky jazdného štýlu na vodiča/vozidlo – lepší prístup a disciplína
 • identifikácia nedostatkov s vplyvom na spotrebu a opotrebenie auta
 • zníženie rizika havárie, zbytočných servisov
 • zvýšenie bezpečnosti na cestách
 • presné podklady pre hodnotenie, motiváciu vodičov
Sledovanie spotreby a kontrola PHM

Sledovanie spotreby a PHM

 • kontrola tankovaní a automatický import dokladov
 • aktuálna spotreba on-line
 • kontrola stavu paliva v nádrži on-line
 • presné dáta – koľko sa natankovalo a koľko spotrebovalo bez skreslenia vodičom
 • porovnanie spotreby medzi vodičmi, vozidlami
 • daňovo uznaná nadspotreba
 • vyššia disciplína vodičov
Dispečerské plánovanie osobných vozidiel

Dispečerské plánovanie-rozvozy, taxi, autoškoly, záchranky

 • plánovanie prepráv
 • plánovanie a optimalizácia trás
 • dátová komunikácia s vozidlom cez mobilné aplikácie
 • sledovanie prepravných podmienok /teplota, komfort interiéru.../
 • presné výkazy k fakturácii, riešeniu reklamácií od zákazníkov
 • spoľahlivá kontrola účtov
 • prehľad o stave, rozmiestnení, kapacite vozidiel
 • jednoduchšia koordinácia zákaziek
 • kontrola periférií /otvorenie dverí, aktivita majáku.../
 • kontrola výkonov vozidla s väzbou na oblasti /povolený pohyb, zastávky, parkovanie, vybočenie, čas dojazdu.../
Monitoring technickej prevádzky vozidiel

Monitoring pri údržbe vozidiel

 • evidencia a správa nákladov na vozidlo
 • evidencia a správa dokladov k vozidlám
 • servisné intervaly pod dohľadom
 • ľahšia údržba vozidiel a jednoduchší priebeh servisov
 • eliminácia zbytočných servisných a investičných nákladov
zabezpečenie firemných vozidiel

Bezpečnosť firemných vozidiel

 • prevencia pred krádežou vozidla
 • SMS notifikácie a alarmy
 • alarmy s upozornením na rôzne udalosti (výskyt v oblasti, státie v nepovolenej zóne, otvorenie dverí, ...)
 • psychologický vplyv monitoringu – lepšia disciplína – vyššia zodpovednosť – bezpečnejšie riadenie vozidla
GPS sledovanie v mobilných zariadeniach

Monitoring vozidla v mobile

 • informácie o vozidle on-line
 • sledovanie v smartphonoch alebo tabletoch

Riešenie s jediným mesačným poplatkom a množstvom ďalších výhod.

Balík služieb