Popis systému

Dôvody prečo byť naším partnerom

Systém našej spoločnosti pre telematické riešenia prechádza už viac ako 20 rokov neustálym vývojom a zdokonaľovaním. Prináša technológie, nástroje a služby v oblasti telematiky pre viaceré odvetvia so správou rôznych vozidlových a strojových parkov. Úlohou systému je zber, spracovanie a manažment dát s vyhodnotením a reportingom v softvérových aplikáciách online.

4 for GX

SKÚSENOSŤ A KVALITA

História nám pripomína, kde sme začínali a kde sme dnes. Berieme si z toho dobré aj zlé. Éru sledovania vozidiel sme začínali, vtedy ako úplne novú tému, v „dobe offline“ bez okamžitého prístupu k dátam. Vynikáme vo vysoko konkurenčnej problematike, dnes už vyspelej telematiky. Disponujeme bohatými skúsenosťami, nadhľadom a dostatočným know-how, získanými v rôznych oblastiach implementácie riešení. Vytvárame aj zaujímavé riešenia, ktoré rozširujú alebo dopĺňajú existujúce IKT riešenia klienta.

PRODUKTY A INOVÁCIE

Popri štandardnom monitoringu, aký už každý pozná, sa špecializujeme na vývoj riešení na mieru. Ak sú vaše činnosti alebo procesy špecifické, pripravíme individuálne riešenie. Nájdeme pre vás funkcionalitu, ktorá má skutočný prínos a ktorú budeme ďalej prispôsobovať vašim meniacim sa podmienkam. Klient má istotu, že z veľkej škálovateľnosti produktov a pri flexibilite našich reakcií dostane to, čo potrebuje. Vývojové práce sú u nás každý deň. Pravidelnou starostlivosťou a rozvojom produktov chránime investíciu klienta v trvalých benefitoch a úsporách.

PODPORA A ZÁZEMIE

Poskytujeme domáce produkty s vlastným vývojom a technickým zázemím. Technickú podporu realizujeme v každom regióne Slovenska v našich servisných strediskách alebo formou výjazdových servisov. Zákaznícka podpora je k dispozícii online cez GX HelpDesk alebo na telefonickej linke 02/2199 9999. Neschovávame sa za počítač. Máte možnosť spoznať nás osobne a riešiť pokojné i krízové situácie s profesionálmi. Komplexnou ponukou služieb podpory zabezpečujeme nepretržitú funkčnosť implementovaných riešení a neustálu dostupnosť informácií. Pre náročné prevádzky máme nadštandardné služby s individuálnym plnením a garantovanou dobou reakcie.

HODNOTY V PRÍSTUPE TÍMU

Baví náš tvoriť riešenia, ktoré nie sú na trhu bežne dostupné. Z práce máme radosť. Klient je náš partner a záleží nám na korektnom a transparentnom vzťahu. Pri spolupráci s kolegami a klientmi sme féroví. Navzájom si pomáhame a rešpektujeme sa. Cítime osobnú zodpovednosť za výsledky a realizované služby. Poskytujeme individuálny prístup podľa potrieb, nárokov a cieľov zákazníka. Pre spoľahlivý chod služieb sme ochotní, ľudskí a sme tu pre Vás v každej situácii. Ak si toto ceníte na spolupráci, ste na správnej adrese.

TELEMATICKÉ JEDNOTKY

 • hardvérová súčasť monitorovacieho systému
 • elektronické zariadenia na zber a meranie dát
 • zaznamenávajú dáta v reálnom čase a aj pri výpadku GPS signálu
 • v podmienkach bez GPS signálu využívajú RFID technológiu
 • zaznamenávajú aktivity vozidla, nadstavieb, rozličných vstupov a súčastí
 • merajú hladinu paliva s použitím hladinomera alebo kapacitných sond

 • komunikujú so serverom a prenášajú dáta do SW cez GPRS
 • ovplyvňujú rozsah funkcionality a úroveň kvality monitoringu
 • sú chránené pred manipuláciou pevnou montážou do vozidla
 • po inštalácii nie sú viditeľné a sú nenáročné na prevádzku
 • štatisticky dlhodobo min. poruchovosť našich zariadení (len 0,05%)

Ponúkame telematické jednotky na všetkých možných úrovniach funkcií pre rozličné prevádzky.

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE

 • vizualizuje a vyhodnocuje aktivity a technicko-prevádzkové údaje monitorovaných objektov
 • spracováva a chráni informácie ako najdôležitejšie aktívum firmy
 • beží na našich serveroch a ukladá dáta z jednotiek do databázy
 • zabezpečuje nepretržitý tok, archiváciu a zálohovanie dát
 • spolupracuje s generačne najnovšou verziou jednotky

 • so staršími verziami jednotky spolupracuje len s určitou kompatibilitou, ktorá súvisí s ukončením podpory softvéru starších verzií ako TDM 2010
 • generuje rôzne reporty a štatistiky
 • integruje dáta do iných platforiem a informačných systémov
 • dáta sú užívateľovi dostupné v softvéri alebo vo webovej aplikácii

Mobilná aplikácia Smart TDM G2

v novej mobilnej aplikácii si môžete, okrem sledovania polohy, prezerať históriu všetkých pozícií. Aplikácia obsahuje jednoduché zostavy s informáciami o jazdách a PHM podľa toho, aké parametre sú nastavené a v akej konfigurácii je monitorovací systém zákazníka. To všetko pre platformy Android aj iOS. Ak túto aplikáciu ešte nemáte, napíšte nám na obchod@gxsolutions.eu alebo kontaktujte obchodného zástupcu z vášho regiónu.PRINCÍP FUNGOVANIA SYSTÉMU

Základom funkčnosti systému je spolupráca obchodného oddelenia a technicko-realizačného tímu, aj zákazníka. Pri implementácii dbáme na priebežné overovanie funkčnosti, očakávania zákazníka a správnu interpretáciu výstupných dát. Systém patrí k technicky vyspelejším a komplexnejším na trhu. Do vozidiel sa inštaluje GPS/GSM telematická jednotka na neviditeľné miesto. Vozidlá sa pripájajú z externého prostredia na náš server. Komunikácia medzi vozidlom a serverom prebieha on-line prostredníctvom GPRS. Dáta namerané v reálnom čase a nazbierané v pamäti jednotky sa prenášajú do systému, kde sa spracujú a uložia do databázy. Systém je postavený na architektúre klient-server. Užívateľ musí mať nainštalovaný softvérového klienta, ktorým sa pripája na aplikačný server s celou aplikačnou logikou systému. Dáta z aplikačného servera sú k dispozícií aj prostredníctvom API rozhrania formou webovej služby. Systém je nepretržite vyvíjaný, aktualizovaný a rozširovaný o nové funkcie.

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/