Služby

Služby, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Flexibilné balíky služieb

Smart TDM Basic

so základnými službami:

 • Dispečerský modul
  (lokalizácia, história, archivácia jázd)
 • Modul kniha jázd
  Identifikácia vodičov (Dallas/RFID)
 • Identifikácia jázd
  (firemná/súkromná)
 • Modul periférie
  (výkonnostné analýzy bez PHM)
 • Modul PHL
  (manuálna správa dokladov)
 • Správa číselníkov osôb a skupín, nákladov
 • Mapové podklady
 • Dátové služby SR
 • 1 užívateľské konto

Od 8 EUR/voz./mesačne dátovými službami v rámci SR.

Smart TDM Štandard

k základným službám pribudne:

 • Modul PHL
  (meranie paliva, agenda PHL)
 • Modul CAN/FMS
  (dáta, reporty, štatistiky s PHL)
 • Modul periférie
  (výkonnostné analýzy vrátane PHL)
 • Modul AETR
  (predikcia a identifikácia vodičov cez tachograf)
 • Modul automatické importy
  (tankovanie a iné)
 • Modul oblasti
  (tvorba, správa a kontrola)
 • Modul štýl jazdy vodiča

Od 1 EUR/voz./mesačne.

Smart TDM Aktiv

k základným službám pribudne:

 • Modul elektronická stazka
  (apl.terminál/tablet, reporty)
 • Modul dispečerská plachta
 • Modul diéty
 • Modul vyhľadávanie
 • Modul návesy
  (identifikácia RFID/terminál)
 • Modul teplota
  (monitoring prepravných podmienok)

Od 1 EUR/voz./mesačne.

Nový

Smart TDM Manažér

k základným službám pribudne:

 • Modul plánovač reportov
  (automatické posielanie systémom na email)
 • Modul alarmy
  (online notifikácie na rôzne udalosti, vrátane podozrivého úbytku PHL)
 • Modul servisné udalosti
  (evidencia údržby, servisy, poistné udalosti atď.)
 • Modul kontrola osôb
  (platnosť a prehľad rôznych parametrov a udalostí na osoby)
 • Modul SMS komunikácia
  (správy zo systému posielané na mobil)
 • Modul prehľad nákladov
  (správa nákladov + report)
 • Modul tacho
  (automatické vyčítavanie karty vodiča
  a údajov z tachografu)

Od 2 EUR/voz./mesačne.

Moduly, ktoré sú súčasťou softvéru sú predávané ako balíky podľa požadovanej funkcionality

 • kombinácia a výber podľa potrieb s možnosťou doplnenia iného balíka
 • vybraná funkcionalita v transparentom poplatku
 • netreba sa starať o prevádzku, IT obsluhu a infraštruktúru systému
 • pripojenie už využívaných jednotiek
 • bezplatné aktualizácie
 • prístup k novinkám
 • správa dátových služieb v našej réžii
 • archivácia a správa dát na 24 mesiacov

Aplikácie

Webová služba GX GO

 • nezávislá na operačnom systéme
 • responzívny charakter aplikácie
 • on-line sledovanie pohybu vozidiel
 • identifikácia vodičov
 • prehľad jázd, súkromných a firemných km
 • generovanie elektronickej knihy jázd
 • operácie nad mapou s históriou trás
 • plánovanie a vyhľadávanie
 • rôzne reporty k jazdám, PHM, nákladom

App. na tablet GX Terminál

 • dispečerské riadenie činnosti
 • poloha a činnosť vozidiel on-line
 • prihlasovanie a autorizácia osôb
 • identifikácia posádky
 • beznákladová komunikácia s vodičmi
 • vykazovanie režimov a vyťažovanie vozidiel
 • vstavaná navigácia, plánovanie trás
 • vizualizácia stavu a udalostí
 • bezpečnosť zákazky zákazníka

Starostlivosť s balíkom Smart TDM Care

nadštandardná podpora od 7,50 EUR/voz. bez DPH

 • prednostné riešenie požiadaviek
 • rýchlejší reakčný čas na riešenie reklamácie
 • nižšie dopravné náklady oproti cenníkovým cenám
 • bezplatná údržba a výmena jednotiek v prípade poruchy systému
 • lacnejší servis s bezplatnou analýzou
 • predĺžená záruka v cene
 • neobmedzená správa, zálohovanie, archivácia dát

Školenia

 • praktické workshopy
 • prezentácia možností telematiky
 • ukážky funkcií nového softvéru Smart TDM

 • informácie a témy pre konkrétne potreby
 • individuálne kurzy

Vývoj, konzultácie a projekty

Neobmedzené technické možnosti. Radosť robiť riešenia pre vás.

softvér i hardvér na mieru

 • otvorenosť a customizácia systému
 • úpravy hotových riešení a firmvéru
 • podpora periférií
 • individuálne reporty
 • integrácia dát ako súčasť IS klienta
 • vývoj nových funkcií

spolupráca s odborníkmi

 • analýza potrieb
 • odporúčanie nastavenia systému
 • nové príležitosti pre efektívnejšie fungovanie
 • návrh optimálneho riešenia bez cenovej prekážky

budúcnosť v spracovaní a využití dát

 • informácie pre okamžitý výsledok
 • jednoduchosť a komfort spracovania agendy
 • pripravenosť na nárast možností
 • rozširovanie podľa potrieb
 • prepojenie s inými systémami cez API

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/