Monitoring
Špeciálne riešenia
Projekty
API INTEGRÁCIE

API rozhranie poskytuje otvorené možnosti pracovať s dátami ďalej vo vlastných systémoch a aplikáciách klienta. Poskytuje štandardizované rozhranie na prístup k informáciám o vozidlách alebo je riešenie prispôsobované na mieru konkrétnemu informačnému systému. APInu využívame pre rôzne integračné riešenia podľa požiadaviek klienta na rozsah a tok dát. Napr. na zdieľanie dát o polohe dopravcu rôznymi špedičnými spoločnosťami. Časté sú prepojenia dát do ERP systémov. Realizovali sme prepojenie elektronickej knihy jázd a fleet manažmentu aj do intranetového prostredia firmy.

IOT RIEŠENIA

Svojimi hardvérovými a softvérovými produktami dokážeme vhodne doplniť infraštruktúru, ktorá umožňuje prepojenie a vzájomnú komunikáciu viacerých zariadení a softvérových nástrojov. Máme skúsenosti s integrovanými riešeniami v oblasti odvozu odpadu, v logistike dotovanej prepravy zamestnancov, v monitoringu prostriedkov verejnej dopravy, pri lokalizácii a zbere dát v rámci výrobného procesu a logistiky a v ďalších témach.

MANAŽMENT DISTRIBÚCIE LIEČIV

Pri distribúcii liečiv máme riešenie pre manažment prepráv a zastávok. Aplikácia kontroluje plnenie naplánovanej logistiky po lekárňach alebo iných prevádzkach od nakládky až po vykládku na celej trase, vrátane obsluhy zastávok. Sledujú sa parametre ovplyvňujúce alebo ohrozujúce kvalitu prepravy (teploty, trasy, zastávky a ďalšie). Aplikácia obsahuje aj chat vodičov pre potreby obojsmernej komunikácie. Rieši online teplotné alarmy i príp. reklamácie. Monitoring takýchto prepráv patrí k dôležitej technickej výbave vozidla pre dodržiavanie kvalitatívnych podmienok distribučnej praxe podľa legislatívy. Riešenie je vhodné aj pri distribúcii iných citlivých komodít, ako napr. potraviny.

AGENDA PRE POTRAVINÁRSKE CISTERNY

Špecifickou funkciou riešenia je kontrola prepravy tekutej potravinárskej suroviny, v tomto prípade surového mlieka. Zabezpečuje prehľad tankovania mlieka od jednotlivých dodávateľov a presný výpočet skutočnej spotreby vozidla dopravcu na základe reálne zvážaného množstva. Systém sleduje aj dodržiavanie teplôt podľa požiadaviek legislatívy. Zaujímavým prvkom riešenia je trvalé prihlásenie vodiča. Každá jazda má priradeného vodiča, ktorému systém nedovolí zabúdať na svoju identifikáciu. Dôležitý je aj monitoring prevádzkových ukazovateľov a PHL počas zvozového plánu.

MOBILNÁ APLIKÁCIA

S našou inteligentnou aplikáciou môžete online sledovať vozidlá vo svojich mobilných telefónoch. Kedykoľvek budete spojení s vozidlom. Na viacerých druhoch máp, podľa výberu, uvidíte jeho aktuálnu polohu, rýchlosť, históriu pohybu na trasách. Aplikácia umožňuje vidieť aj niektoré reporty k jazdám, k agende PHM, k vodičom, k dochádzke a iné.

RIEŠENIA S UWB TECHNOLÓGIOU

Implementácia tejto bezdrôtovej technológie umožňuje získať oveľa presnejšie informácie. Pri lokalizácii eliminuje, v porovnaní s GPS, nedostatok signálu na prekážkových miestach ako sú steny, stropy a iné. Ideálne využitie nachádza vo vnútropodnikovej logistike na lokalizáciu jednotlivých objektov ako sú technika, osoby, kontajnery, materiál/ tovar a iné. Jednou z ďalších aplikačných možností je neustále zisťovanie vzájomnej vzdialenosti medzi lokalizačnými prvkami. To vieme využiť pri otváraní brán pri vjazde alebo pri spomalení manipulačnej techniky. Ďalej v križovatkách, kde by mohlo dôjsť ku kolíziám.