Autoškoly

Aktualizovaný spôsob identifikácie

Aktualizovaný spôsob identifikácie

Z pravidelnej vzájomnej komunikácie s viacerými autoškolami vyplynulo, že nie všetko je pri spracovaní agendy úplne jasné. Pri prihlasovaní a odhlasovaní treba postupovať podľa metodických pokynov JISCD. My sme aktualizovali náš systém, aby identifikačné údaje, v zmysle metodických pokynov, boli ešte jasnejšie.
Upgrade systému spočíva v spôsobe prihlasovania sa. Na začiatku jazdy musí byť ako prvý prihlásený inštruktor, po ňom sa prihlási žiak. Ak na konci jazdy žiak zostane prihlásený a neodhlási sa, odhlásením sa inštruktora systém odhlási aj žiaka.
ODHLASUJTE SA PROSÍM!
Nedopatrením sa môže stať, že žiak alebo inštruktor sa zabudnú odhlásiť. Upgrade spočíva v tom, že vtedy vás systém odhlási automaticky po nastavenom čase, ktorý je aktuálne 135 min.
Motorky, vozidlá dlhodobo v garážach a s odpájaním napätia
Neplatná GPS pozícia je po prihlásení inštruktora indikovaná blikajúcou LED diódou inštruktora. Treba počkať kým sa chytí signál. Trvanie je individuálne, bežne obnovenie trvá do pár minút. Týka sa to inštalácií, kde je zhoršený GPS signál alebo sa vo vozidlách odpája napájanie.

Monitoring Smart TDM G2 ako doplnok

Popis tejto služby

S tým istým identifikačným zariadením možno aktivovať aj monitoring vozidla. Odporúčame ho najmä pre pravidelné sledovanie správnosti dát. V reportoch sa zobrazujú a kontrolujú rôzne prevádzkové veličiny a stavy vozidla.

Ďalším nástrojom kontroly dát je report pre jazdy na cvičisku. Autoškola dokáže ľahšie identifikovať príčiny, ak sa vyskytne problém pri prejazdoch cvičiskom.

Súčasťou poplatku je zobrazenie, vyhodnocovanie dát a používanie softvéru v aktuálnej konfigurácii. Tiež mapové podklady, správa dát a funkcionality podľa výberu klienta, vrátane štandardnej knihy jázd.

Komplexný prevádzkový záznam

 • stav vozidla a informácie o jazdách on-line
 • rozlíšenie firemných a súkromných jázd
 • zobrazenie trás a rekonštrukcia histórie jázd
 • stav tachometra, rýchlosť, otáčky a iné parametre
 • analýza štýlu jazdy
 • analýza dát dostupných aktiváciou CAN-u
 • detekcia prevádzkových udalostí s on-line alarmom
 • oblasti pre riadený pohyb, tankovania, parkovanie atď.

Spotreba paliva

 • automatický import tankovaní
 • stav v nádrži a aktuálna spotreba (aktiváciou CAN-u)
 • kontrola nákladov na PHM
 • uplatnenie nadspotreby paliva na vozidlo vybavené GPS na základe §19 zákona č. 60/2009 Z.z.

Presná a poctivá administratíva

 • automatická elektronická kniha jázd
 • mesačné vyúčtovanie vozidiel
 • automatický import tankovaní
 • správa servisných a poistných udalostí
 • prepojenie na najrozšírenejšie ekonomické softvéry

Úspora prevádzkových nákladov

 • z kontroly manipulácie s PHM
 • zo šetrnejšieho vedenia vozidla s vplyvom na údržbu a jeho životnosť
 • z odbúrania nepovolených jázd a zneužívania vozidla
 • zo zníženia najazdených km
 • z automatizovanej administratívy

O komplexnom monitoringu osobných vozidiel si môžete prečítať na našich stránkach.

USB ČÍTAČKA TOKENOV PRE BEZCHYBNÚ EVIDENCIU

Pri používaní systému JISCD je nevyhnutné správne zadávať tokeny. Nesprávny číselný formát spôsobí to, že účastník nie je priradený ku kurzu. Mohlo by sa Vám zdať, že systém „nefunguje“, ale on len potrebuje dostávať  korektné dáta pre spracovanie. Riešenie vieme doplniť o USB zariadenie, ktorým sa ľahšie a bezchybne manažujú tokeny (ID Dallas kľúčov).

Výborná pomôcka

 • Užívateľ pri manuálnom nahrávaní môže eliminovať nežiadúce omyly najmä zvýšenou pozornosťou. S čítačkou má istotu, že sa čísla budú nahrávať absolútne správne.
 • Aj keď sa Dallas kľúč používa z rúk do rúk, znova a znova, čítačka eviduje číselné kódy trvalo. Načíta čísla aj keď začnú byť voľnému oku už ťažšie čitateľné.

Jednoduchá obsluha

 • Čítačka sa iba pripojí k počítaču cez USB port, bez použitia externej aplikácie.
 • Potom stačí priložiť kľúč a číslo sa vyčíta do otvoreného textového súboru.
 • Čítačka zabliká, čo automaticky signalizuje správne načítanie.
 • Na počítači stačí mať k tomu Microsoft Windows XP alebo novšiu verziu.
 • Vyčítané čísla Dallas kľúčov sú takto korektné, evidované na jednom mieste a vo formáte, ktorý určite sprehľadní a spresní agendu.

Technicko – užívateľská poradňa

1. Ako sa správne prihlasovať?

Vo vozidle sa ako prvý prihlasuje inštruktor priložením svojho červeného kľúča. Potom sa prihlasuje žiak modrým kľúčom (alebo iná farba). Toto poradie treba dodržať.

2. Čo ak sa zabudnem odhlásiť?

V prvom rade treba pamätať na to, že sa treba aj odhlásiť. Ak na konci jazdy žiak zostane prihlásený, odhlásením sa inštruktora systém automaticky odhlási aj žiaka. Ak sa zabudnú odhlásiť obaja, systém odhlasuje automaticky po nastavenom čase. Týka sa len identifikačného zariadenia vozidla s trvalým napájaním.

3. Čo ak nemám platnú pozíciu?

Neplatnú GPS pozíciu vám signalizuje nerovnomerne blikajúca LED dióda. Môže sa to stať na začiatku (napr. výjazd z garáže), kedy sa žiak aj inštruktor môžu prihlásiť, ale neodporúčame jazdiť kým sa nechytí signál GPS. Ak nastane výpadok počas jazdy, krátkodobý výpadok signálu GPS by nemal ohroziť presnosť dát.

4. Čo ak nevidím prívesný vozík?

Treba dbať na správne prepojenie, nakoľko zvýšený odpor kontaktov môže spôsobiť krátkodobý alebo dlhodobý výpadok pri detekcii koncového svetla. Vozík je detekovaný pomocou svietiaceho koncového svetla.

5. Čo sa stane ak odpojím napájanie?

Odpojenie jednotky od napájania s prihláseným účastníkom môže znamenať chybu v údajoch. T.j. ak to musíte urobiť, zariadenie odporúčame odpájať až po minúte od posledného odhlásenia sa inštruktora. Ak používate zariadenie inak, ako je predpísané, kontaktujte vopred našu zákaznícku podporu. Automatické odhlásenie inštruktora a žiaka nie je funkčné pri odpojenom napájaní zariadenia výcvikového vozidla.

6. Čo mám robiť v prípade novej registrácie? Čo so zariadením v už nepoužívanom vozidle?

Objednáte si premontáž u svojho regionálneho obchodného zástupcu.

7. Ako predchádzať chybám?

a.Dôležité je kontrolovať správnu funkcionalitu zariadenia po dlhšej odstávke, po pripojení napájania, po servise vozidla, atď. Odporúčaným spôsobom je v dostatočnom predstihu pred naplánovanou jazdou prihlásenie sa inštruktora a kontrola správnosti fungovania cez LED – prihlásený inštruktor, platná GPS pozícia, prípadne ďalšie stavy.


b.Ak si chcete byť istí pri zadávaní tokenov do systému a nemýliť sa v číslach, odporúčame používať USB čítačku tokenov. Pripojíte ju k PC, priložením kľúča sa vyčíta do textového súboru a zablikaním čítačky viete, že token bol načítaný správne.

Zákaznícka podpora GX HelpDesk

Technická podpora a riešenie konkrétnych problémov prebieha online prostredníctvom emailu cez GX HelpDesk na adrese helpdesk.gxsolutions.eu/Login Táto webová aplikácia je určená všetkým zákazníkom a používateľom našich riešení.
Prístup je chránený menom a heslom. Každá autoškola má vlastné prístupové údaje, cez ktoré si obsluhuje schránku a komunikuje s nami o svojich požiadavkách. Žiadosti o podporu sú vybavované v poradí, v ktorom boli prijaté. Požiadavky sú evidované, archivované s individuálnym prístupom pri elektronickej i telefonickej podpore.
 • požiadavky má kto prevziať a vždy majú svojho riešiteľa
 • nič sa nestratí (evidencia, archivácia a zabezpečenie)
 • poriadok a pravidelnosť v komunikácii
 • zdieľané informácie
 • kontrola stavu
 • automatizácia
 • prístup k ďalším užitočným informáciám

 

Vstup GX Help Desk

Súčasťou podpory je aj riešenie otázok a pripomienok telefonicky, na linke technickej podpory 02/2129 9999 počas pracovných dní.

NAŠE PREDNOSTI – PREČO PRÁVE MY

Naša firma má slovenské korene. Ponúka certifikované riešenie založené na dlhoročnom vlastnom vývoji systému s použitím najvhodnejších technológií. Plody našej práce smerujú k užívateľskej jednoduchosti a starostlivosti o zákazníka.

V prospech našej firmy

 • komplexné služby pod jednou strechou
 • dostupnosť v každom regióne
 • celorepubliková i medzinárodná pôsobnosť
 • bohaté referencie a overiteľné odporúčania
 • ocenený systém: Fleet Awards 2011 v kategórii Najlepší elektronický/telematický systém
 • vlastné zázemie a tím – poznáme problematiku detailne a v požiadavkách klienta či legislatívy sme flexibilní
 • dlhoročný vývoj softvérových a hardvérových riešení
 • dôraz na technickú a projektovú prípravu
 • pravidelná starostlivosť (školenia, konzultácie, technická pomoc…)
 • poctivý a individuálny prístup – zákazníka vnímame v kontexte úzkej a dlhodobej spolupráce

V prospech nášho systému

 • máme všetky potrebné oprávnenia
 • technicky a užívateľsky jednoduché riešenie
 • najvhodnejšie a najkvalitnejšie komponenty
 • optimálne technologické postupy
 • forma prenájmu len za poskytnutie služby, aj forma kúpy zariadení
 • pevná montáž zariadení
 • používanie bez dotykového displeja
 • signalizačné stavy pre zjednodušenie a správnosť obsluhy
 • identifikácia žiaka a inštruktora rozlíšená svetelnou a akustickou signalizáciou
 • šetrí náklady – nezávislosť zariadenia pre učebňu a trenažér na wifi
 • recyklovateľné tokeny – kľúče odolné voči fyzickému poškodeniu
 • záručný aj pozáručný servis
 • podpora telefonicky aj on-line
 • rovnaké zariadenie možno aktivovať o monitoring vozidla bez nutnosti výmeny

Certifikát technickej spôsobilosti

GX SOLUTIONS, a.s. je oficiálnym certifikovaným poskytovateľom identifikačných zariadení pre povinnú výbavu v autoškolách na základe:

a. Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia výcvikového vozidla č. IZVV/2016-002 vydané dňa 20.5.2016
b. Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra č. IZUT/2016-002 vydané dňa 20.5.2016

Splnili sme všetky legislatívne a technické požiadavky podľa § 5a zákona č.93/2005 Z.z. o autoškolách. Zariadenia prešli testami kompatibility na komunikáciu a integráciu dát so systémom JISCD a výsledkom sú:

a. Správa z testovania kompatibility programového vybavenia identifikačného zariadenia výcvikového vozidla č. IZVV/20160506/V004783
b. Správa z testovania kompatibility programového vybavenia identifikačného zariadenia učebne a trenažéra č. IZUT/20160506/V004783

Zariadenia do vozidiel sú vhodné pre všetky typy výcvikových vozidiel.

Za viac ako 20 rokov existencie patríme k najväčším lokálnym dodávateľom GPS monitoringu a telematiky. Naše telematické jednotky sú typovo schválené podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z.z. Umožňujú veľkú variabilitu funkcií s veľkými možnosťami pre rôzne typy a veľkosti flotíl.
Je nám cťou byť vaším partnerom už aj pre povinné vybavenie autoškôl a tešíme sa zo spolupráce.

Povinná zmena vo vybavení autoškôl

V zmysle novely vyhlášky č. 45 MDVaRR SR platnej od 1.1.2016 musí mať každá autoškola nainštalované identifikačné zariadenia vo výcvikových vozidlách, na trenažéroch a v učebniach. Zariadenia museli pred schválením spôsobilosti prejsť testom kompatibility programového vybavenia s cestným informačným systémom JISCD. Po otestovaní museli byť schválené na používanie vydaním certifikátu od MDVaRR SR. Podmienkou certifikácie bolo aj typové schválenie zariadení podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Technickú základňu autoškoly dopĺňa nové vybavenie:

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla

 • je pevne nainštalované vo vozidle
 • on-line monitoruje priebeh praktických jázd
 • identifikuje osobitne žiaka a inštruktora svojou kartou s kontrolou identifikácie signalizovaním cez LED
 • on-line monitoruje jazdy na autocvičisku
 • vyhodnotí pripojenie prívesného vozíka
 • monitoruje a ukladá dáta o jazdách, trasách a hodinách výučby
 • automaticky odhlási účastníkov kurzu podľa nastavených podmienok (len ak sa nedopatrením neodhlásia)
 • automaticky posiela dáta do JISCD

Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra

 • identifikuje účastníkov v učebni
 • identifikuje účastníkov na trenažéri
 • identifikácia prebehne na začiatku aj na konci hodiny
 • odolnosť a jednoduchosť obsluhy pri používaní
 • automaticky posiela dáta do JISCD

Obsluha zariadení

Používanie systému znamená pre žiakov a inštruktorov iba priloženie identifikačného tokenu (Dallas kľúča) k čítačke zariadenia. Všetky dáta sú spracovávané automaticky v prepojení so systémom JISCD. Naše zariadenia sú určené na pevnú montáž s trvalým napájaním. Sú nenáročné na prevádzku, bez potreby manuálneho zásahu. Celý systém je autonómny vzhľadom na technické požiadavky a úpravy aj do budúcnosti. Zariadenia sú vyrobené z kvalitných komponentov. Sú pripravené aj na implementáciu doplnkového riešenia GPS monitoringu prevádzky vozidla s tým istým zariadením.

Popis služby

Identifikačné zariadenia vo vozidle, v učebni a na trenažéri zabezpečujú zber dát, komunikáciu a poskytovanie dát s jednotným informačným systémom v cestnej doprave – JISCD. V učebniach a na trenažéroch sa nevyžaduje internetové pripojenie a nevznikajú tak náklady na IT vybavenie. Súčasťou služby je záznam a prenos dát so starostlivosťou o prenášané dáta.

Manuály a prílohy

Manuál – učebna a trenažér

Manuál – výcvikové vozidlo

Infolist pre autoškoly

Technický produktový list – výcvikové vozidlo

Technický produktový list – učebna a trenažér

Správa o teste – výcvikové vozidlo

Správa o teste – učebna a trenažér

Osvedčenie – vozidlo

>

Osvedčenie – učebna a trenažér

VOP platne od 02.06.2016

Legislatívny rámec

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/