Monitoring nákladných vozidiel

Monitoring nákladných vozidiel a logistika prepráv

Kľúčové funkcie monitoringu kamiónov

GPS SLEDOVANIE JÁZD

GPS pozície on-line, identifikácia vodičov, sledovanie pohybu v reálnom čase, prehľad a štatistiky jázd, elektronická kniha jázd, stav vozidla a prevádzkové parametre on-line, sledovanie a archivácia trás, vytváranie vlastných oblastí a kontrola pohybu, práca s POI a interaktívne vyhľadávanie na mape

TACHOGRAF A PREDIKCIA AETR

identifikácia vodiča, stav vodiča on-line, vyčítavanie a prenos dát z karty vodiča, zostávajúci pracovný potenciál vodiča, prehľad o aktivite a odpočinku, kontrola bez postihov a pokút, archivácia a export podľa zákona, jednoduchšie vyhodnotenie pre dispečera a plánovanie jázd

DIÉTY A ADMINISTRATÍVA

automatický výpočet cestovných náhrad, jednoduché spracovanie miezd, podklady pre účtovníctvo, prepojenie s ekonomickým IS, mesačné vyúčtovanie vozidiel, fakturácia služieb z objektívnych podkladov o jazdách a prepravách, správa nákladov na vozidlo – PHM, servisy, poistky…

KONTROLA PHM

meranie paliva priamo v nádrži, zabezpečenie nádrže, prehľad tankovaní, analýza a vyčíslenie spotreby PHM podľa charakteru práce, spotreba a stav paliva z FMS, záznam každého pohybu v nádrži aj pri vypnutom motore, ochrana pred stratami a krádežami, alarm pri podozrivom úbytku, importy z tankovacích dokladov

Riadenie a špedícia prepráv

mobilný kancelársky softvér vo vozidle

 • komplexné informácie o preprave
 • dispečerský dohľad a riadenie úloh vodičom
 • bezplatná komunikácia s vodičom aj v roamingu
 • plánovanie trás s TIR a kontrola on-line
 • práca s prepravami a vykazovanie režimov

 • plnenie výkonov – elektronická stazka
 • integrovaná navigácia
 • zjednodušená administratíva prepráv a rýchla fakturácia
 • sprístupnenie informácií tretím stranám

Sledovanie prívesov, pripojenie periférií

 • identifikácia a správa návesov
 • časové razítko odpojenia a pripojenia návesu
 • sledovanie priebehu teploty v nákladovom priestore
 • detekcia otvorenia dverí
 • znížené náklady (pokuty, poruchy, údržba)

Štýl jazdy vodičov kamiónov

správanie sa vodiča s prehľadným systémom odmeňovania

 • analýza spôsobu jazdy jednotlivých vodičov
 • identifikácia najčastejších chýb vodičov
 • optimalizácia rýchlostných limitov a nešetrných jázd
 • zníženie spotreby a nákladov na PHM

 • úspory v skrytých nákladoch napr. voľnobeh
 • zvýšenie životnosti vozidla
 • dodržiavanie určených kritérií a reštrikcie z objektívnych výstupov
 • bezpečnejšie jazdy a premávka na cestách

Zvýšená bezpečnosť prepravy

 • kontrola definovaných bezpečnostných parametrov (rýchlosť, tankovanie, určený pohyb)
 • stav a zabezpečenie dverí
 • aktivácia alarmov na rôzne stavy (otvorenie dverí, úbytok paliva, zmena teploty, nepovolený pohyb…)
 • ochrana vozidla v nestráženom priestore

 • zabezpečenie palivovej nádrže cez sitko
 • detekcia otvorenia palivovej nádrže
 • informácie on-line pomáhajú na cestách a predchádzajú incidentom

Sledovanie vozidiel od TIMOCOM

Výmena dát s platformou TC eMap pre väčšiu efektivitu a bezpečnosť. Užívatelia tejto aplikácie môžu sledovať vozidlá s naším telematickým riešením v známom prostredí výmeny prepravovaného tovaru.

INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA A ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Sledovanie prepráv dreva

Riešenie sme vyvinuli s cieľom získavať presné podklady pre fakturáciu dodávateľom, ďalej optimalizovať dopravu v rámci mesta pri príjazdoch na nakládky a v neposlednom rade udržiavať kontrolu nad množstvami a pôvodom drevnej hmoty.

 • identifikácia jázd
 • prehľad prevádzkových parametrov(pozícia, rýchlosť, začiatok a koniec jazdy, zastávky…)
 • kľúčové logistické údaje (pôvod dreva, chronológia nakládok a vykládok, trasy, meškania…)
 • efektívna organizácia nakládok a vykládok
 • presné fakturačné podklady a kontrola nákladov

 • zobrazenie a spracovanie dát od rôznych poskytovateľov GPS
 • spracovanie logistických dát v spolupráci s iným softvérom
 • kompatibilita GPS sledovania v prípade prepráv pre viacerých odberateľov
 • rýchle riešenie príp. incidentov alebo sťažností

Dá sa vôbec fungovať bez monitoringu vozidla?

Ak dokážete fungovať bez informácií, tak potom áno. Ruku na srdce. Kto z vás nepotrebuje mať a využívať dáta? Vymieňať si informácie medzi kanceláriou a vozidlom, medzi vami a vašimi zákazníkmi, medzi vodičmi…Bez údajov v reálnom čase a bez histórie vozového parku, ktoré sú merateľné, objektívne a relevantné, nemožno poznať skutočné náklady. Bez informačného zdroja, akým je monitoring, len ťažko pracovať a šetriť. Neviete s istotou, kde a koľko peňazí strácate, kto a čím vám spôsobuje často zbytočné náklady. Poskytovanie a prepájanie informácií sú kľúčom k efektívnej a produktívnej flotile s trvalou úsporou prevádzkových nákladov.

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/