Monitoring osobných vozidiel

Monitorovanie a kontrola firemných vozidiel

Monitoring vozidiel do 3,5 t

ONLINE SLEDOVANIE A ANALÝZA JÁZD

aktuálna poloha; stav vozidla počas jazdy; prehľad vozidiel na mape; história a archivácia jázd; časy príjazdov a odjazdov; zastávky a prestoje; prekračovanie hraníc; účely a režimy jázd; elektronická kniha jázd; povolené a zakázané užívateľské oblasti; kontrola vjazdov, výjazdov a pohybu v oblastiach; sledovanie vozidla na mobile

PREHĽAD PREVÁDZKOVÝCH PARAMETROV

jednotka prepojená s CAN-bus a doplnkovými snímačmi; povolená rýchlosť; tankovanie PHM; aktuálna spotreba a stav paliva; stav tachometra; kontrola teploty; kontrola periférií – otvorenie dverí, aktivita majáku…

ŠTÝL JAZDY VODIČA

analýza kvality jazdy; štýl riadenia vozidla; rýchlostný profil jazdy; detekcia prudkých rozjazdov a brzdenia; štatistiky využitia vozidiel; porovnanie za vodičov

ADMNISTRATÍVNA AGENDA

mesačné vyúčtovanie nákladov za vozidlo; evidencia firemných a súkromných kilometrov; automatický import dokladov a vyhodnocovanie PHM, nadspotreba akceptovaná DRSR; servisné intervaly a plánovanie prehliadok, evidencia nákladov na vozidlo; migrácia dát do ekonomických softvérov

Elektronická kniha jázd

 • detailná analýza jázd (F/S, účely jázd, km, spotreba…)
 • presné dáta pre rozúčtovanie km
 • kontrola využívania vozidla
 • verifikačný systém s uzamykaním knihy jázd

 • export a tlač údajov
 • integrácia dát s využívanými platformami
 • rôzne užívateľské konfigurácie

Produktivita práce a identifikácia vodičov

 • prihlasovanie sa vodičov pomocou Dallas/RFID čip
 • personifikácia pri využívaní vozidiel
 • štatistika jazdného štýlu a bezpečnejšie riadenie vozidla
 • dodržiavanie rýchlosti, trás

 • prepínanie firemných a súkromných jázd
 • viditeľnosť vodiča v reportoch cez riadený oprávnený prístup
 • reštrikcie z objektívnych výstupov a transparentný systém odmeňovania
 • prenos údajov z/do vlastného IS klienta

Rezervačný systém vozidiel

Používanie systému automatizuje proces používania vozidiel na služobné účely a zjednodušuje často nepresnú, dokonca chýbajúcu administratívu. Funguje autonómne a zároveň spolupracuje aj s naším monitorovacím systémom vozidiel cez webové užívateľské rozhranie. Pokojne môže byť súčasťou firemného intranetu. Táto ´interná požičovňa´ vozidiel formou žiadostí, prideľovania a schvaľovania umožňuje efektívne využívať dostupné vozidlá. Firma tak má pod kontrolou rôzne kategórie svojich vozidiel, ku ktorým rôzne pristupuje podľa účelu ich používania. Systém je pohodlný, rýchly a komplexný. S užívateľom je v interakcii cez mailové notifikácie. Dáta o jazdách môžu byť priamo prepojené na elektronickú knihu jázd alebo iné reporty. Celý schvaľovací proces je nastaviteľný voči organizačnej štruktúre firmy alebo podľa jednotlivých úrovní fleet managementu, prostredníctvom role a práva užívateľa. Spätnou väzbou zo systému pre užívateľa je vyhodnotenie reálnej vyťaženosti vozového parku. Prehľad a štatistiky pomáhajú v plánovaní, operatívnom riadení a ekonomickom využívaní vozidiel.

Rozvoz potravín, farmaceutického a zdravotníckeho sortimentu

riadená logistika a dispečerský dohľad

 • pozície a jazdy vozidiel on-line
 • kontrola teplôt a iných veličín pri transporte
 • kontrola rozvozov a režimov jázd podľa logistických diapazónov
 • autorizácia vodičov pri manipulácii s tovarom

 • plánovanie jázd a trás, optimalizácia km
 • vyťažovanie kapacít a organizácia vozidiel
 • sledovateľnosť a bezpečnosť zákazky
 • beznákladová komunikácia s vodičmi a koordinácia cez tablet

GPS systém v autoškolách

kontrola priebehu výcviku pre lepšiu prípravu vodičov
 • lokalizácia vozidiel
 • prehľad trás
 • priebeh jazdy na autocvičisku/náhradnej výcvikovej ploche
 • jazdy s prívesným vozíkom
 • identifikácia žiakov aj inštruktorov
 • automatické posielanie dát do JISCD

Dopady monitorovania firemných vozidiel

 • kontrola pohybu on-line nad mapou
 • šetrnejšie jazdy a väčšia bezpečnosť na cestách
 • efektívnejšie využívanie vozidiel
 • optimalizácia neefektívnych kilometrov, jázd a kapacít vozidiel
 • minimum administratívy, presná a poctivá agenda
 • zníženie spotreby a nákladov PHM

 • zvýšenie životnosti vozidla
 • produktivita a disciplinovanosť vodičov
 • prehľad prevádzkových udalostí
 • (nedovolené zastavenie, vjazd alebo výskyt v oblasti, otvorenie dverí, natankovanie…)
 • rýchle dohľadanie vozidla (nehoda, krádež, porucha…)
 • riadenie investícií a trvalé úspory

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/