Monitoring stavebných strojov

Výkony a využitie pracovných strojov

Presné informácie vďaka monitoringu

stavebníctvo, lesníctvo, poľnohospodárstvo

EFEKTIVITA A VÝKAZY PRÁCE

on-line monitorovanie pozícií; prehľad strojov po staveniskách; história jázd na mape; elektronická kniha jázd; evidencia motohodín; rozlíšenie pracovných a voľnobežných otáčok; identifikácia strojníkov; tvorba vlastných oblastí pohybu; prevádzkový záznam stroja /rýchlosť, hladina PHM, chod motora, práca, prestávka…/

MONITORING NADSTAVIEB

snímanie externých vstupov a aktivity prídavného zariadenia; prevádzkový záznam zariadenia a odpracované MTH; sledovanie spotreby zariadenia, výkonnostné analýzy nadstavieb /vypustená zmes, …/

PRECÍZNE SLEDOVANIE PHM

meranie paliva priamo v nádrži; spotreba a stav paliva z FMS protokolu; stav paliva v nádrži; detekcia podozrivých úbytkov a krádeží aj pri vypnutom motore; vykazovanie spotreby PHM (na prídavné zariadenie, na km, pri voľnobehu, pri odpracovaných MTH)

SPRÁVA ÚDAJOV A ÚDRŽBA

mesačná uzávierka za vozidlo; elektronická stazka pre fakturáciu a rozúčtovanie výkonov; import tankovaní a vyhodnocovanie PHM; exporty dát do rôznych formátov; prepojenie dát s ekonomickými softvérmi; servisné intervaly a plánovanie prehliadok; plánovanie servisov bez obmedzenia prevádzky

Systém aktívnej bezpečnosti

Systém GX ActiveSafety je doplnkovou funkciou monitoringu strojov. Predstavuje kontrolný a prediktívny prvok bezpečnosti pri práci v rôznych situáciách na staveniskách. Vďaka automatickej detekcii a kontrolovanej vzájomnej interakcii medzi pracovníkmi a strojmi, eliminujete nehody a výrazne zvýšite ochranu zdravia a majetku.

Notifikácie a varovné SMS na prevádzkové udalosti

 • nečakaný a nepovolený pohyb stroja
 • podozrivý úbytok alebo krádež
 • neoprávnená manipulácia so strojom, s PHM
 • prekročenie rýchlosti alebo predpísaných km

 • časové razítko práce prídavného zariadenia
 • neoprávnené otvorenie dverí
 • ďalšie upozornenia a individuálne nastavenia

Aplikácia pre dispečerský prehľad

PLÁNOVANIE, ORGANIZÁCIA A KONTROLA ÚLOH

OPERATÍVNE NASADZOVANIE STROJOV

BEZNÁKLADOVÁ KOMUNIKÁCIA S OBSLUHOU V TERÉNE

VYKAZOVANIE REŽIMOV PRÁCE

IDENTIFIKÁCIA, NAVIGÁCIA A PLÁNOVANIE V JEDNOM

KONFIGURÁCIA A PRISPÔSOBENIE APLIKÁCIE PODĽA POTRIEB

Výhody sledovania pracovných strojov

 • viditeľnosť a analýza práce v reálnom čase
 • bezpečnosť práce
 • náhrada neúplných a chybných papierov elektronickými reportami
 • vyššia produktivita práce strojníkov, väzba na odmeňovanie
 • preukázateľnosť reálne vykonaných úkonov a práce

 • zjednodušenie administratívy a rýchlosť spracovania dát
 • štatistika využitia a vyťaženosti strojov
 • manipulácia a hospodárenie s PHM
 • ochrana pred neautorizovaným tankovaním a čerpaním PHM
 • prevencia pred krádežou a zneužitím stroja

INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA A ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Výdajný systém pre tankovanie nafty

Riešenie sme vyvinuli pre potreby klienta zabrániť krádežiam nafty a získať presný prehľad s manipulovaným množstvom a výdajom paliva.
 • evidencia tankovania z vlastných zásobníkov
 • dátum, čas a určenie miesta tankovania
 • evidencia vytankovaného množstva paliva

 • identifikácia osoby, ktorá tankuje palivo
 • identifikácia vozidla, do ktorého autorizovaná osoba tankuje palivo

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/