RDIP – Interoperability Framework

Dátová platforma pre procesy v železničnej doprave

O produkte RDIP

RDIP Interoperability Framework

RDIP je integrovaný nástroj, ktorý riadi a smeruje komunikáciu z/do externých systémov, zabezpečuje spracovanie dát a ich analýzu. Svojím grafickým rozhraním (tenký klient) ponúka užívateľsky príjemné prostredie pre prácu s dátami. Produkt umožňuje komplexné spracovanie údajov železničného dopravcu prostredníctvom funkcií pre extrakciu a ukladanie dát z/do rôznych databázových systémov a súborov. Zároveň umožňuje širokú škálu operácií s dátami. Napríklad: spájanie a triedenie údajov, validácie, filtrovanie, dodávanie chýbajúcich hodnôt, transformácie dát a konštrukciu analytických modelov.

Dáta

Dáta sú základným pilierom pre dôležité rozhodnutia v každej spoločnosti. Výmena údajov a ich transformácia do zrozumiteľnej štruktúry, sa stávajú toho neoddeliteľnou súčasťou. Dôležitou požiadavkou je získavanie poznatkov z veľkých objemov dát, čo tiež výrazne pomáha udržiavať krok s konkurenciou.
Výsledným efektom je správne nastavenie služieb pre zákazníka, predvídanie výkonnosti, identifikácia rizík, vývoj cielenejších marketingových kampaní a zlepšenie vzťahu so zákazníkom.

Normy

Centrálne riadená a bezpečná výmena dát spĺňa technologické normy pre železničný sektor v EU.
Štandardizované rozhrania spĺňajú technologické normy EÚ (TSI).
Referenčné dáta sú synchronizované s centrálnymi registrami EÚ.

Využitie

Platforma poskytuje služby komunikácie a výmeny správ a dokumentov medzi systémami železničného dopravcu a tretími stranami.
Šifrovanie a autentifikácia systémov pri poskytovaní služieb výmeny dát.
Integrovaný monitoring.

Služby platformy RDIP

 • Spracovávané dáta integruje na príslušné prevádzkové a obchodné systémy v informačnom prostredí zákazníka.
 • Zabezpečuje transformáciu prichádzajúcich aj odchádzajúcich správ, šifrovanie komunikačných kanálov, autentifikáciu a autorizáciu externých systémov pri poskytovaní služieb, validovanie prichádzajúcich správ a obohacovanie odchádzajúcich správ z pohľadu bezpečnosti (elektronický podpis) aj syntaktickej správnosti.
 • Monitoring prevádzkovaného prostredia, sledovanie stavu spracovania správ a riešenie výnimočných stavov spracovania.
 • Správa používateľov a ich oprávnení pri práci so systémom RDIP.

Vlastnosti platformy RDIP

 • Produkt RDIP na základe kontinuálnej validácie upozorňuje na problémy s údajmi (napr. neúplnosť, nekonzistentný formát a pod.)

 • Prostredníctvom aplikačného softvéru, ktorý je súčasťou produktu, majú prístup k dátam i užívatelia z obchodných, marketingových a riadiacich úsekov podniku.

 • Modelovanie dát. Táto funkcionalita umožňuje realizovať detekciu anomálií, asociácie dát, analýzu hlavných komponentov, kategorizáciu údajov.

 • Vizualizácia. Používatelia si môžu zobraziť údaje v rôznych formách, predovšetkým v grafoch a tabuľkách, s možnosťou filtrácie sezónnych vplyvov.

 • Podpora viacerých platforiem. Produkt je funkčný na rôznych informačných systémoch (Windows, Linux).

 • Architektúra produktu je založená na princípe mikroservisov s využitím dedikovaných databázových schém.

 • Maximalizácia potenciálu podnikových údajov, identifikácia trendov na dopravnom trhu, zlepšenie výkonnosti, predaja a marketingu.

RDIP 1000

 • Manažment referenčných dát
 • Správa číselníkov a identifikátorov
 • Správa prístupu k dátam
 • Podpora vizualizácie a modelovania, správa užívateľov
 • Informačná bezpečnosť, GDPR

RDIP 3000

 • Podpora obchodných procesov
 • Ticketing
 • SW pre distribútora železničného dopravcu

Verzie platformy RDIP

RDIP 2000

 • Podpora procesov a výmeny dát súvisiacich s jazdou vlaku
 • Monitoring polohy
 • Manažment mimoriadnych situácii a prevádzkových parametrov vlaku

RDIP 4000

 • komplexný informačný systém pokrývajúci verzie 1000/2000/3000

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/